Achtergrond
13 maart 2012

De energiemix van morgen

Wat zeggen het IEA, Shell, ExxonMobil en het WNF over het energieverbruik van morgen?

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA): vraag China, India, Brazilië groeit razendsnel 

Het Internationale Energie Agentschap is de internationale organisatie van olie-importerende landen. Ieder jaar komt het IEA met de belangrijkste publicatie in de energiewereld: de World Energy Outlook.

 

In de Outlook van 2011 stelt het IEA dat het wereldwijde gebruik van energie met een derde zal toenemen per 2035. 90 procent van die groei komt uit niet-OESO landen als China, India en Brazilië. Er is meer fossiele én duurzame energie nodig. Het aandeel duurzaam neemt hand over hand toe, en stijgt van 3 naar 15 procent. Van de fossiele brandstoffen groeit gas het snelst. Het gebruik van olie zal volgens de organisatie toenemen van 87 miljoen vaten per dag naar 99 miljoen, tegen een prijs rond de 120 dollar per vat. Het gebruik van kolen neemt volgens de organisatie met 17 procent toe.

 

Afbeelding: toename van productiecapaciteit volgens het IEA.

Shell: oppassen voor energietekort 

Royal Dutch Shell is een van de grootste energiemaatschappijen ter wereld. Centraal in de strategie van het bedrijf staat het rapport Signals and Signposts, waarin het waarschuwt voor tekorten door de snel stijgende energievraag. Shell schrijft dat de mondiale vraag naar energie van 2000 tot 2050 kan verdrievoudigen. Efficiënter omgaan met energie is daarom belangrijk, maar is op zichzelf niet genoeg om het probleem op te lossen. Zonder grootschalige extra investeringen voorspelt Shell daarom een enorm tekort in het aanbod van energie.

 

Volgens de Shell scenario's zal, net als volgens het IEA, het gebruik van alle soorten energie in 2030 snel toenemen. In de geïndustrialiseerde OECD-landen piekt het energieverbruik volgens Shell rond 2015, maar elders in de wereld is de stijging van het verbruik enorm.

 

Afbeelding: Volgens Shell neemt de wereldwijde energievraag explosief toe

ExxonMobil: kolen op hun retour 

ExxonMobil's 2012 The Outlook for Energy verschilt van inzicht met de World Energy Outlook en Signals and Signposts over kolen. Volgens ExxonMobil zal worden gekozen voor brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot. Het bedrijf voorspelt een piek in kolengebruik in 2025. Dit vooral omdat kolencentrales minder populair worden in de Westerse wereld. Ook in China zal het gebruik van kolen afnemen. In de periode tot en met 2016 verwacht ExxonMobil jaarlijks circa 37 miljard dollar in nieuwe projecten te investeren.

 

Afbeelding: volgens ExxonMobil zal het gebruik van kolen afnemen

Wereld Natuur Fonds: energievoorziening kan volledig duurzaam 

Volgens het Sustainable Energy Report van het Wereld Natuur Fonds, groene ingenieursbureau Ecofys en architectenbureau OMA kunnen we in 2050 geheel zonder fossiele en nucleaire energie. In tegenstelling tot IEA, Shell en ExxonMobil gaat het WNF in dit scenario ervan uit dat het totale energiegebruik in dat jaar onder het huidige kan zitten. Hiervoor zijn wel verregaande besparingsmaatregelen voor nodig.

 

Afbeelding: De afname van het wereldwijde energiegebruik is mogelijk volgens het WNF

Het Wereld Natuurfonds doet hierbij de opvallende uitspraak dat de mondiale gemeenschap per 2050 ieder jaar bijna 4 biljoen euro goedkoper uit zijn, omdat we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te winnen. De investeringen om dit scenario mogelijk te maken zijn wel hoog. Vanaf 2040 worden deze terugverdiend. De exacte kosten geeft het Wereld Natuur Fonds niet, wel zegt de natuurorganisatie dat ze minder dan 2 procent van het wereldwijde BNP zijn.

 

Het WNF-scenario gaat uit van een groot aantal vormen van hernieuwbare energie, die ieder een klein deel van de energievoorziening zullen opnemen:

Zelf een scenario maken voor het toekomstige energiegebruik van Nederland? Dat kan met de Energy Mixer op de homepage van Energiepodium. Een uitgebreider scenario maken op professioneel niveau kan op www.energietransitiemodel.nl.

 

Volg ons op Twitter: @energiepodium