Terug naar overzicht
Achtergrond
31 januari 2012

Einde van goedkope energie?

De belangrijkste denktanks op het gebied van energie verwachten dat de energieprijs sterk zal gaan stijgen.

De mondiale vraag naar energie neemt toe terwijl fossiele brandstoffen steeds moeilijker te winnen worden. Dat zal grote gevolgen hebben voor de economie en voor de portemonnee. Tijdens het Energiepodium Debat over de ontwikkeling van energieprijzen waarschuwde Hans Alders, voorzitter van Energie-Nederland, voor het gebrek aan bewustzijn over deze nieuwe situatie. “In de politieke en maatschappelijke discussie lijken we geheel aan de aankomende prijzenstijging voorbij te gaan. Het lijkt dan alsof we enorme veranderingen kunnen doormaken, zonder dat het effect zal hebben op de prijzen”, stelt Alders.

 

Wereldwijd

Het Internationaal Energie Agentschap voorspelt dat wereldwijd de vraag naar energie met ruim een derde blijft stijgen in de komende decennia. Dit komt voornamelijk door nieuwe grootverbruikers van energie, zoals China. Sommige landen nemen maatregelen op het gebied van energiegebruik. Zo blijft de vraag naar energie in Europa en de VS ongeveer gelijk door efficiënter gebruik van energie.

 

Waarschijnlijk worden in de komende tientallen jaren nieuwe energiebronnen gevonden. Daarnaast ontwikkelen energiebedrijven technieken om ook in steeds moeilijkere omstandigheden fossiele brandstof te winnen. Hierdoor is het lastig te weten wanneer de bronnen precies opraken.

 

Hogere energieprijs door onrust

Door de politieke protesten in het Midden-Oosten stijgt de energieprijs sinds 2010. De gevechten in Libië leidden bijvoorbeeld tot hogere energieprijzen doordat de energielevering tijdelijk terugnam en toekomstige levering onzeker werd.

 

Ook de ramp met de kerncentrale in Fukushima in Japan van maart 2011 heeft de energieprijzen laten stijgen. Dat komt niet zozeer door de ramp zelf, maar door de discussie over kernenergie als gevolg daarvan. Duitsland en Zwitserland hebben besloten om hun kerncentrales te sluiten. Ook de Belgische regering denkt na over sluiting van de kerncentrales. Door te stoppen met kernenergie neemt de vraag naar fossiele brandstof toe.

 

Milieu

Er zal in de komende decennia veel geïnvesteerd worden in een nieuwe generatie energienetten, in schonere centrales en in meer hernieuwbare energieproductie. Al deze kosten leiden tot een hogere energierekening. Ook regels betreffende CO2-uitstoot leggen een extra prijs op energie.

 

Volg ons op Twitter: @energiepodium


Lees meer:

Exxon Mobil, 2012 The Outlook for Energy: A View to 2040.

Compendion voor de leefomgeving, Mondiale voorraden energiedragers.

Energiewereld.nl, Stijgende energieprijzen voor consumenten.

NOS, Zorgen Libische olie duwt beurs in rood.

Internationaal Energie Agentschap, World Energy Outlook 2011.

Europese Commissie, Energy 2020.