Terug naar overzicht
Achtergrond
3 juni 2011

Nieuw gas

Gas kan uit verschillende bronnen worden gewonnen.

#nieuwgas
Dé gasbron op dit moment in ons land is het veld in Groningen, dat in 1959 is ontdekt. Die gasvoorraad is de komende decennia nog goed voor ons gebruik.

 

De laatste jaren komen twee nieuwe vormen van gaswinning op: groen gas en schaliegas. Groen gas gaat uit van winning van gas uit plantaardige resten als mest, voedselresten en houtproducten door vergisting. Wanneer het gas vrijkomt uit deze producten heet het biogas. Vervolgens wordt het met speciale installaties bewerkt tot een kwaliteit die hoog genoeg is voor invoering in het Nederlandse gasnet. Daarna heet het groen gas.

 

Schaliegas is een fossiele brandstof die wordt gewonnen uit leisteen in de bodem. De winning van schaliegas is vooral populair in de Verenigde Staten. Wereldwijd zijn er enorme voorraden, die ons nog voor decennia van gas kunnen voorzien. Tegelijkertijd is schaliegas controversieel vanuit milieuoogpunt. In de Amerikaanse documentaire Gasland werd de Amerikaanse schalieindustrie beschuldigd van grootschalige milieuvervuiling, zoals het besmetten van zoetwaterbronnen met het schaliegas en kankerverwekkende boorvloeistoffen.

 

Ook Nederland bezit een flinke hoeveelheid schaliegas. Het bedrijf Brabant Recources B.V., een dochter van het Britse Cuadrilla, wil proefboringen hiernaar doen bij Haaren en Boxtel.

 

Volg ons op Twitter: @energiepodium