Nieuws

 

 

 

Energierevolutie VS verandert spelregels

Energierevolutie VS verandert spelregels

De Nederlandse media zwijgen over de nieuwe rol van de VS als exporteur van olie en aardgas en dat is volgens Coby van der Linde onterecht. De Amerikaanse energierevolutie verandert de energiewereld en Europa mag volgens haar niet achteloos met de handen...

Lees verder Energie en onderwijs | 20 februari 2019

Benut gas én Europa

Benut gas én Europa

Nationale politieke ambities staan volgens Hans van Cleef op gespannen voet met internationale marktwerking. Het is volgens hem niet alleen noodzaak om op Europees niveau de uitfasering van fossiele brandstoffen af te stemmen, maar ook om gascentrales volop...

Lees verder Opinie, Politiek, Klimaat | 19 februari 2019

Leek mist onderbouwing in kolendebat

Leek mist onderbouwing in kolendebat

De leek die afgelopen weken de discussie volgde over het wel of niet sluiten van kolencentrales, kan slechts op gevoel bepalen of hij zich zal aansluiten bij de voor- of tegenstanders. Volgens Wilma Berends dreigt deze belangrijke discussie te verzanden in...

Lees verder Opinie, Politiek, Klimaat | 18 februari 2019

Windenergie op zee kan nog steeds goedkoper

Windenergie op zee kan nog steeds goedkoper

Wat kost de aansluiting van de windparken op het hoogspanningsnetwerk aan land? En is een monopolist goedkoper dan een vrije markt op zee? Ondanks een rapport van de Rekenkamer blijft het volgens Bert Tieben gissen. Hij pleit daarom voor meer onderzoek...

Lees verder Opinie, Politiek, Klimaat | 13 februari 2019