Terug naar overzicht

21 januari 2016

"Nederland gaat als EU-voorzitter ook bij energie voor resultaat"

Nederland zit van 1 januari tot en met 30 juni de Raad van Ministers van de Europese Unie voor. Op het gebied van energie wil ons land zich dit voorzitterschap vooral sterk maken voor de verdere totstandkoming van de energie-unie. Energie Actueel sprak met Nederlandse Europarlementariërs in de ITRE-commissie (industrie, onderzoek en energie) over wat zij verwachten dat Nederland als EU-voorzitter klaarspeelt op energiegebied. Dit keer een interview met Cora van Nieuwenhuizen, lid van het EP voor de VVD.  

 

Bent u optimistisch over wat Nederland als EU-voorzitter voor elkaar krijgt op het gebied van energie?

"Ja, want Henk Kamp, die als minister van EZ de Energieraden zal voorzitten, geldt bepaald niet als een bewindsman die alleen op de winkel past. Bij energie gaat het voor Europa om complexe kwesties zoals herziening van het ETS (handel in CO2-rechten) en energieonafhankelijkheid. Daar zet je dus niet een twee drie stappen mee vooruit. Maar Kamp gaat echt voor resultaat. Kijk maar naar hoe hij In Nederland het Energieakkoord voor elkaar kreeg. Dus ik heb er vertrouwen in dat hij ook in Brussel vooruitgang boekt, al valt nu nog niet precies te zeggen op welke dossiers. Dat hangt natuurlijk ook af van andere lidstaten. Bij zijn presentatie voor de ITRE-commissie eerder deze maand in Brussel toonde hij zich heel ambitieus. Hij ging toen vooral in op het belang van leveringszekerheid en op de vernieuwing van het energielabelsysteem."

 

Hoe verdeeld is de EU als het om energie gaat?

"De 28 lidstaten hebben allemaal hun eigen belang. Neem de doelstelling voor elektriciteit. Afgesproken is nu dat er 10% interconnectiviteit moet zijn. Dat is een mooie stap. Maar die moet nog worden gerealiseerd en daar spelen nog conflicten. Zo zit Frankrijk als land met veel kernenergie niet te wachten op dat er veel Spaanse zonne-energie de grens over komt. Zo spelen er in de ministerraad nog veel meer kwesties die ik, omdat ik niet in die raad zit, niet allemaal ken maar die Kamp nu ongetwijfeld aan het inventariseren is om te zien waar voor hem de grootste scoringskans ligt. Maar natuurlijk gaat Nederland zich actief inzetten voor die ETS-herziening. Dat dossier is heel actueel. De onderhandelingen daarover gaan nu ook in het Europees Parlement beginnen."

 

Speelt de uitkomst van de klimaattop in Parijs Nederland als EU-voorzitter in de kaart?

"Natuurlijk is de uitkomst van die top voor de herziening van het ETS een mooi aanknopingspunt. Bij die herziening moeten we ervoor waken dat we de industrie wegjagen uit Europa. Heel positief is het dus dat er over de vermindering van de uitstoot van CO2 nu een internationale afspraak ligt en dat we kunnen toewerken naar een wereld met een gelijkspeelveld voor bedrijven."

“Kamp kennende, zal hij collega’s van andere lidstaten ook aanspreken op naleven van splitsing”

Nederland is qua hernieuwbare energie in Europa zo'n beetje het slechtste jongetje in de klas. Kan ons dat als voorzitter opbreken als het om energie gaat?

"Houd je met onze uitgangspositie rekening, dan horen we bij de middenmoot. We hebben geen grote hoogteverschillen en relatief weinig zon. En Nederland is heel dichtbebouwd. Dus plek voor veel windmolens is er ook niet en wind op zee is heel duur. Dus van de wind die hier waait kunnen we ook niet onbeperkt gebruik maken. Als je dat allemaal in acht neemt, doen we het helemaal niet zo slecht. Bij de uitvoering van het Derde Energiepakket (splitsing van productie en levering van elektriciteit en gas voor het tot stand brengen van een Europese interne energiemarkt) lopen we zelfs voorop. Dus ook als het over energie gaat zijn we als voorzitter heel geloofwaardig."

 

Gaat Nederland er in dit voorzitterschap extra op aansturen dat andere lidstaten de splitsing ook meer serieus nemen?  

"Kamp is daar door de ITRE-commissie niet specifiek op bevraagd. Maar Nederland heeft hier echt recht van spreken want ons land is een van de weinigen die dat keurig netjes doet. En je collega's aanspreken op het nakomen van Europese afspraken is iets wat Kamp ook in niet altijd even makkelijke omstandigheden toch doet. Hem kennende zal hij dat met betrekking tot de splitsing nu dus ook doen."

 

Nederland is sterk voorstander van een gemeenschappelijke energiemarkt. Wat staat ons als voorzitter op dat punt nog meer te doen?

"We willen als EU minder afhankelijk worden van import van gas en olie uit Rusland en het Midden-Oosten. Kijk je dan naar Cyprus, wat een EU-lidstaat is en waarbij in zee nieuwe gasvelden zijn ontdekt, dan is het dus zaak dat die velden snel in productie komen. Dat geldt ook voor gasvelden voor de kust van Senegal. En als er van dat gas ter plekke dan LNG (vloeibaar aardgas) wordt gemaakt, dan versterkt dat ook Rotterdam als Europese LNG-hub. Daar ligt voor Nederland dus een rol. In gesprekken tussen Kamp en ITRE-woordvoerders is die LNG-strategie ook al aan de orde geweest."

 

Het EP verhuist iedere maand voor een zitting van Brussel naar Straatsburg. Kan Nederland als EU-voorzitter niet een punt zetten achter die energieverspilling?

"Dat is niet een zaak van Nederland alleen maar van alle lidstaten. Zelf zit ik in de Single Seat-groep die in het EP hamert op dat we af moeten van dat verhuiscircus. Als statement verhuis ik zelf geen papier in kratten meer op en neer. Ik heb alles digitaal. Een stel andere tegenstanders doet dat ook zo. Dat scheelt weer een paar vrachtwagens."