Nieuws

 

 

 

Inrichting energie-economie gaat overal op de schop

Inrichting energie-economie gaat overal op de schop

Coby van der Linde: "Door veranderingen in de energiehandelsstromen zijn alle ontwikkelingen met elkaar verknoopt"
Terugval verbruik fossiele energie loopt niet zo’n vaart

Terugval verbruik fossiele energie loopt niet zo’n vaart

Aad Correljé: "Huidige slum in energiesector wordt primair veroorzaakt door klassieke situatie van overaanbod"

"Uniper MPP3 centrale essentieel voor verduurzaming"

Stijn Santen:  "We kunnen concluderen dat de aannames en conclusies uit het SEO rapport niet juist zijn"

"Welvaartseffect sluiting nieuwe kolencentrales is positief"

Econoom Bert Tieben: "Er wordt allerhande data aangedragen. Emissie-spaghetti is het gevolg"