Terug naar overzicht

18 december 2018

Meindert Smallenbroek: ‘Van het gas af’ vraagt van velen geduld

"Heel veel Nederlanders zullen te horen krijgen dat hun wijk misschien wel over twintig of over vijfentwintig jaar aan de beurt is." Dat tijdspad voor hoe provincies en gemeenten de energietransitie gaan aanpakken, schetste Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond van het Ministerie van Economische Zaken, als spreker op het Energiepodium Debat 10 december. Centraal in het debat stond de vraag: ‘Hoe komt het Klimaatakkoord straks achter de voordeur?'

De burger, of inwoner, zoals Smallenbroek hem (m/v) liever noemt, krijgt in ieder geval op meerdere manieren inspraak in hoe de energietransitie bij hem in de buurt plaats gaat vinden. "Dat kan via internet, dat kan via allerlei sociale media, maar ook op fysieke bijeenkomsten." Ook stippelde hij de route uit waarlangs de energietransitie zich lokaal zal voltrekken: "De regionale energiestrategie zal meer gaan over waar we duurzame energie gaan opwekken, welke ruimtelijke effecten dat heeft en hoe we globaal gezien de gebouwde omgeving gaan verduurzamen." In sommige regio's gaan deze strategieën al in januari van start. Wie als buurtbewoner echter wil weten wat er in de straat of in huis precies gaat gebeuren moet volgens Smallenbroek nog even geduld hebben. Gemeenten gaan dat pas later in de wijkaanpak besluiten.

 

Deze video is onderdeel van de serie interviews die is opgenomen tijdens het Energiepodium Debat.