Terug naar overzicht
Frank van den Heuvel
5 december 2018

Over een elektrisch varende Sint en energiemix-Pieten

Frank van den Heuvel: Als straks het Klimaat-overleg leidt tot enkel ‘nieten',
dan niet met zijn allen gaan verwijten en Zwarte Pieten

Beste Klimaattafel vrienden, 

 

De Sint was op weg naar een Nederlandse haven 

Om zich aan dit mooie land te laven 

Hij zag vanaf zijn stoomboot al van grote afstand 

Er is heel wat mogelijk in dit mooie winderige land 

Hij zag de windparken liggend voor de kust 

Ja, ook voor Nederland was en is dit een must 

Natuurlijk zag hij ook nog andere vormen van energie 

Want transitie in enkele jaren dat lukt natuurlijk nie 

In het zuiden zag hij de Sloe-gascentrale staan 

En dacht even aan Groningen waar het met het gas nu is gedaan 

Ook zag hij de bol van Borssele, de Zeeuwse trots 

Liggend aan de Westerschelde stoer als een rots 

Veilig als altijd, maar mogelijk toch uit een andere tijd 

Hoewel er altijd wel iemand is die terecht de rationele discussie niet mijdt 

Vriend Lubach was op die zondagavond de man die dit zei 

En ohohoh wat was Klaas Dijkhoff weer blij 

Gebruikmakend van de wind  

Denkt hij dat hij met ieder proefballonnetje wint 

En terwijl Sint richting Rotterdam vaart 

Moet hij denken aan Dijkshoffs magere baard 

En bij Rotterdam ziet Sint kolencentrales spiksplinternieuw staan ze daarbuiten 

En dan is het de vraag of je deze nu al zou moeten willen sluiten 

Sint vaart door met stomende boot, waar hij Den Haag ziet 

Hoe dat kan? Je gelooft in Sint en zijn boot of je gelooft het niet 

Sint parkeert de boot bij het SER-gebouw 

Want daar hoort hij overleggen, gepolder en gemauw 

Iedereen zit aan tafels, bijzettafels en praat tegen elkaar 

En dáár zit misschien het echte gevaar

En dan ziet Sint de concurrerende heilige van het energiegebeuren, Ed Nijpels loopt aan één stuk door het land te sleuren

Luisteren is moeilijker voor iedereen zeker na zoveel maanden 

Terwijl bedrijven, ngo's, koepels, allen zich de besten waanden 

Van Geel onderhandelt over koeien hun stront en Brabants succes 

Samsom denkt na over verduurzaming van corpo's en VvE's met een woning of zes 

Elektriciteitssector en mobiliteit zijn harde noten 

Moeten we nu die kolencentrales van het net stoten? 

De Industrietafel is altijd een hevige strijd 

Want iedereen denkt dat deze de lastige dingen mijdt 

Natuurlijk stoten ze nog CO2 uit dat is waar 

Maar ze vergroenen als een dolle en dat is nog lang niet klaar 

Ze leveren ons producten, banen en versterken de regio 

En iedere nieuwe investering reduceert de CO2 legio 

En dan ziet Sint de concurrerende heilige van het energiegebeuren 

Ed Nijpels loopt aan één stuk door het land te sleuren 

Deze immer aanwezige, bescheiden groene paus 

Mengt de tafels en eindeloze akkoorden tot een acceptabele saus 

Minister Wiebes moet politiek de klus gaan klaren 

Kort nadat Sint weer naar Spanje gaat varen 

Sint zag hem laatst nog zwoegen tot 3 uur in de nacht 

En dan zit hij nadrukkelijk in zijn kracht 

Debatterend tegen Thierry, Dylan en Jesse Klaver 

Debattrucs en rekenfouten ontstonden in het politiek gedaver 

Dilemma's, rationeel en met emotie 

En in de Tweede Kamer middels interrupties, amendementen en vaak een motie

We hebben ook nog zwarte Zwarte Pieten voor kolen, dat zijn er steeds minder zo hebben Parijs, IPCC & Sylvana ons bevolen

Het Groningse gas is inmiddels bijna taboe 

Maar wat moeten we nu doen en vooral dan hoe? 

Want Poetin met Gazprom is nimmer te vertrouwen 

Zolang hij met zijn leger door de Oekraïne loopt te sjouwen 

Maar hé, daar ziet Sint een grote mensenmassa met gele hesjes 

Die willen Sint leren wat stevige lesjes 

Over vervuilende stoomboot en te veel zwarte Zwarte Pieten 

Welnu laat Sint het maar duidelijk zeggen: hij vaart elektrisch en de stoom is enkel nog de rite 

En wat de Pieten betreft, gaat Sint mee met zijn tijd 

Want hij ziet dat ze niet alleen maar zwart moeten zijn altijd 

Had Sint vroeger enkel zwarte Zwarte Pieten als personeel 

Nu zijn het er nog net zoveel, 

Maar er is een variatie, mix, als je goed kijkt 

Sint heeft het geheel met alle kleuren verrijkt 

De oranje Pieten staan voor solar en zon 

De gele voor nucleair zonder CO2-uitstoot met bijna circulair uranium dat Borssele ooit won 

De groene Pieten vertegenwoordigen windmolens keurig op een rij 

Op land en in de zee, met wind is iedereen, die er ver weg van woont, erg blij 

De blauwe Pieten staan voor waterkracht 

Iets wat men in de bergen heeft bedacht 

En inderdaad, we hebben ook nog zwarte Zwarte Pieten voor kolen 

Dat zijn er steeds minder zo hebben Parijs, IPCC & Sylvana ons bevolen 

De roetveeg-Piet tenslotte symboliseert aardgas, de transitie tussen kolen en duurzaam 

Het is het poldercompromis, overleg en evolutie, de tafels doen het tezaam  

Zo zien we dat Sint allerlei soorten Pieten heeft, dat is niet niks 

Zoals we de komende decennia nog nodig hebben de bekende energiemix  

Oh ja, als straks het Klimaat-overleg leidt tot enkel ‘nieten' 

Dan niet met zijn allen gaan verwijten en Zwarte Pieten 

 

Sint & Piet 

 

Frank van den Heuvel is werkzaam op het gebied van Public Affairs & Toezicht.