Laatste opinie

Op deze pagina vindt u alle stukken van onze columnisten.

Benut gas én Europa

Benut gas én Europa

Nationale politieke ambities staan volgens Hans van Cleef op gespannen voet met internationale marktwerking. Het is volgens hem niet alleen noodzaak om op Europees niveau de uitfasering van fossiele brandstoffen af te stemmen, maar ook om gascentrales volop...

Lees verder Hans van Cleef | 19 februari 2019

Leek mist onderbouwing in kolendebat

Leek mist onderbouwing in kolendebat

De leek die afgelopen weken de discussie volgde over het wel of niet sluiten van kolencentrales, kan slechts op gevoel bepalen of hij zich zal aansluiten bij de voor- of tegenstanders. Volgens Wilma Berends dreigt deze belangrijke discussie te verzanden in...

Lees verder Wilma Berends | 18 februari 2019

Windenergie op zee kan nog steeds goedkoper

Windenergie op zee kan nog steeds goedkoper

Wat kost de aansluiting van de windparken op het hoogspanningsnetwerk aan land? En is een monopolist goedkoper dan een vrije markt op zee? Ondanks een rapport van de Rekenkamer blijft het volgens Bert Tieben gissen. Hij pleit daarom voor meer onderzoek...

Lees verder Bert Tieben | 13 februari 2019

Hamburgers in het klimaatparadijs

Hamburgers in het klimaatparadijs

De klimaatspijbelaars wordt verweten geen klimaatbewustgedrag te vertonen, maar Jan Paul van Soest komt juist op voor de jeugd die de spelregels wil aanpassen. In dit licht herinnert hij zich een artikel dat hij 25 jaar geleden schreef:...

Lees verder Jan Paul van Soest | 12 februari 2019