Frank van den Heuvel opinie

Frank van den Heuvel is werkzaam op het gebied van Public Affairs en als toezichthouder

De Grote Boze Wolf & Energiebeleid

Frank van den Heuvel: "De wolf is het energiebeleid in Nederland in een andere gedaante. De politieke loopgraven zijn betrokken"

Lees verder Frank van den Heuvel | 16 oktober 2018

Over Rembrandt, Linda de Mol en geloofwaardig klimaatbeleid

Frank van den Heuvel over dat het bij het Klimaatakkoord vooral draait om draagvlak, wat de uitdragers van het akkoord parten kan gaan spelen

Lees verder Frank van den Heuvel | 29 augustus 2018

Raad van Commissarissen Eneco ‘broker’ tussen aandeelhouders & bestuur

Frank van den Heuvel over Eneco als governance-casus en over dat publiek aandeelhouderschap een gepasseerd station is 

Groningen-besluit is in lijn met eerdere ‘rigoureuze klappen’

Frank van den Heuvel over hoe historische keuzes voor duidelijkheid zorgen: Indië onafhankelijk, mijnsluiting, splitsing energiebedrijven, einde gaswinning