Frank van den Heuvel opinie

Frank van den Heuvel is werkzaam op het gebied van Public Affairs en als toezichthouder

Terug naar het wijkniveau

Frank van den Heuvel: “Is schaaloptimalisatie de echte oplossing?”

Lees verder Frank van den Heuvel | 29 september 2017

Minderheidskabinet leidt tot meer meerderheden

Frank van den Heuvel over partijpolitieke energiewensen in de formatie

Discussie kolencentrales moet voorbeeld nemen aan Borssele-convenant

Frank van den Heuvel: "Voorkom loopgravenoorlog als rond de splitsing"

Over Amsterdamse grachten en minister Kamps testament

Frank van den Heuvel: "Het fijnmazig gasnetwerk kan nog wel eens waardevol blijken"

Lees verder Frank van den Heuvel | 1 februari 2017