Jos Cozijnsen opinie

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Meer klimaatambitie en kostenbesparing met de mondiale CO2-markt

Jos Cozijnsen: Realiseer je een deel van de CO2-doelen met mondiale projecten, dan bespaar je in 2030 een-derde en in 2050 de helft van de kosten

Lees verder Jos Cozijnsen | 27 november 2018

Rechtelijke uitspraak Urgenda is onterecht en dient het klimaat niet

Jos Cozijnsen en Martien Visser: "Gebrek aan internationaal perspectief lijkt kenmerkend te worden voor de Nederlandse aanpak van het klimaatprobleem"

Lees verder Jos Cozijnsen | 17 oktober 2018

Vrijwillige CO2 markt helpt Nederland bij halen van ‘Parijs’

Jos Cozijnsen over hoe de vrijwillige nationale koolstofmarkt klimaatmaatregelen rendabel(er) kan maken  

Lees verder Jos Cozijnsen | 26 juli 2018

Houd aan klimaattafels oog voor internationaal perspectief

Jos Cozijnsen over dat de stap die het kabinet wil naar 55 procent minder CO2 uitstoot deels moet worden ingevuld met mondiaal CO2-beleid, en over de bijdrage van de luchtvaart  

Lees verder Jos Cozijnsen | 22 juni 2018