Pieter Boot opinie

Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Nieuwe afspraken met provincies en gemeenten?

Pieter Boot: "Regio's moeten prestatieafspraken durven te maken over de energietransitie"

Lees verder Pieter Boot | 20 april 2017

Investeringen moeten ook gefinancierd worden

Pieter Boot: "Onconventionele klimaatinvesteringen moeten mainstream worden"

Lees verder Pieter Boot | 29 maart 2017

Wind op zee ahoy!

Pieter Boot: Wind op zee is al in 2020 even duur als wind op land

Lees verder Pieter Boot | 9 februari 2017

Het resterende vraagstuk: de kolencentrales

Pieter Boot: "Kijk naar situatie België en Duitsland"

Lees verder Pieter Boot | 9 januari 2017