Pieter Boot opinie

Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Tijd waarin we zonder oliebeleid kunnen, is voorbij

Pieter Boot signaleert dat we in de besprekingen op weg naar een klimaatakkoord onze grootste energiebron nu een beetje vergeten en plaatst daar vraagtekens bij

Lees verder Pieter Boot | 20 juni 2018

Energie- en klimaatbeleid schept ruimte voor nieuwe rol regio’s

Pieter Boot: klimaatambities maken een vertaling naar de regio onvermijdelijk

Lees verder Pieter Boot | 23 mei 2018

Energietransitie, Groningen en het gas

Pieter Boot: de manier waarop in het Groningenbesluit met kosten wordt omgegaan om een gewenst doel te bereiken kan inspirerend zijn voor hoe dat ook bij de klimaataanpak zou kunnen   

Lees verder Pieter Boot | 10 april 2018

Klimaatakkoord en -wet prima, maar invulling is bepalend

Pieter Boot over wat Den Haag kan leren van tien jaar Britse Klimaatwet-ervaring

Lees verder Pieter Boot | 6 maart 2018