Pieter Boot opinie

Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar een Klimaat- of Energietransitiewet?

Piet Boot, PBL: Brede klimaatwetgeving heeft grote invloed op het beleid

Lees verder Pieter Boot | 11 juli 2016

Toekomstdenken: over de grens begint een zwart gat

Pieter Boot: "Samenwerking kennisinstellingen is een goed idee."

Lees verder Pieter Boot | 14 juni 2016

Brits energiebeleid gericht op minder uitstoot verdient aandacht

Pieter Boot: "Denk je na over een nieuwe aanpak, dan is om je heen kijken ook nuttig"

Lees verder Pieter Boot | 12 mei 2016

Energielessen uit Mexico

Pieter Boot: "Waar elders uitvoering van grote politieke projecten in de praktijk vaak wat vertraagt, wordt ze in Mexico versneld"

Lees verder Pieter Boot | 14 april 2016