Sible Schöne opinie

Sible Schöne is Programma Directeur van HIER Klimaatbureau. Op Twitter is hij actief onder @HIERisSible

Wat moet er in mijn woning gebeuren

Sible Schöne: Geld nodig voor financiering en uitvoering energietransitie in woningen

Lees verder Sible Schöne | 24 april 2017

Bedrijfsleven wil icoonprojecten, wetenschap wil kennisdeling

Sible Schöne over communiceren over het klimaat

Lees verder Sible Schöne | 14 maart 2017

Synthetisch en groen gas zorgen voor minder noodzaak tot isoleren

Studie CE Delft schetst gebouwde omgeving die draait op nieuwe vormen van gas

Lees verder Sible Schöne | 1 december 2016

Negatieve emissies wezenlijk onderdeel klimaatagenda

Sible Schöne over de klimaattop

Lees verder Sible Schöne | 1 november 2016