Zoeken

‘Hoogste tijd voor energiecommissarissen’

Achtergrond

‘Hoogste tijd voor energiecommissarissen’

Laat het kabinet energie-commissarissen benoemen die de energietransitie aansturen. Zet in op een gerichte vermindering van CO2-uitstoot tot 2050 in plaats van te focussen op 2030. Dit betoogt Tjerk Wagenaar, die als voorzitter van de industrietafel Noordzee Kanaal Gebied de verduurzamingsplannen voor deze regio coördineerde. Volgens hem heeft de industrie genoeg in huis om de transitie te laten slagen.

Achtergrond

Interview professor Machiel Mulder: Groene waterstof is voorlopig veel te duur

Er wordt veel gepraat over waterstof. Het gaat dan gewoonlijk over technische zaken, investeringskosten, en dergelijke. Zelden over de economische voorwaarden, terwijl die uiteindelijk bepalen of investeerders bereid zijn hier (veel) geld in te steken. Een team van de Rijksuniversiteit Groningen, bestaande uit Machiel Mulder, Peter Perey en Jose Moraga onderzocht de economische kansen van dit wondermiddel. De conclusies leveren een gemengd beeld op. Anton Buijs vroeg Machiel Mulder waarom. “De potentie van waterstof is groot, maar …” Auteur: Anton Buijs

Achtergrond

Waterstof: de feiten op een rij in 10 antwoorden

In Groningen en Drenthe investeren overheid en ondernemingen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro in CO2-vrije waterstof. Reden voor Energiepodium.nl om waterstof (H2) onder de loep te nemen. Welke kansen biedt waterstof en waar liggen de uitdagingen? En hoe zat het ook alweer met grijs, groen en blauw? Is H2 onmisbaar voor de energietransitie? Energiepodium.nl zet in tien vragen de belangrijkste antwoorden op een rij.

Achtergrond

AuteurRedactie

Duurzame koers politieke partijen verschilt per provincie

De duurzame plannen van de grote politieke partijen verschillen sterk per provincie. Waar dezelfde partij in de ene provincie fors inzet op windparken, is zij in de andere provincie juist tegen. Ook staat de regionale koers soms haaks op de landelijke partijlijn. Dit blijkt uit een analyse van de provinciale partijprogramma’s door Energiepodium.nl. Volgens hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ontbreekt een systematische beleidsanalyse en wordt er niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes.

Achtergrond

AuteurRedactie

De politieke verschillen per provincies in kaart gebracht

Klik op de kaart en ontdek de verschillen! Provinciale verkiezingen gaan over de energietransitie en alle provinciale partijen hebben een mening over de weg naar een groene toekomst. Welke route we moeten nemen is onderwerp van discussie, maar iedereen is het er over eens dat we er niet komen zonder betrokkenheid van de burger. Energiepodium.nl heeft per provincie een analyse van wat er speelt en sprak met kandidaat-Statenleden. Klik de provincie aan en weet wat er speelt. Of lees de uitgebreide analyse die we samen met Jouke de Vries (RUG) deden.

Achtergrond

AuteurRedactie

Analyse met Jouke de Vries: Provincies willen duurzame energie, maar zijn verdeeld over de vraag hoe

Energiepodium.nl analyseerde de provinciale verkiezingsprogramma’s en ontdekte dat zonneweides en windenergie op steun kunnen rekenen mits burgers actief worden betrokken. Bestuurskundige Jouke de Vries (recent benoemd als bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen) waarschuwt dat er meer nodig is dan politieke idealen en draagvlak om de energietransitie te laten slagen. De bikkelharde realiteit stuurt volgens de bestuurskundige uiteindelijk besluitvorming inzake de energietransitie aan.

Achtergrond

‘Waarom zetten we de hele stad Groningen niet op waterstof?’

“Het Klimaatakkoord leest vooral als een groot aantal losse voorstellen waarmee iedereen die aan tafel zat thuis kon komen”, stelt dr. Martien Visser, spraakmakend energiedeskundige en columnist van Energiepodium. Hij fileert in dit interview dat Anton Buijs afnam het Nederlandse energie- en klimaatbeleid.

Achtergrond

Olieprijs wacht op uitkomst aankomende G20 en OPEC vergadering

Hans van Cleef: Opnieuw zal een hoofdrol zijn weggelegd voor Trump

Achtergrond

Elektrische auto als middel tegen balans-hoofdpijn

Sanne van Keulen over schoon elektrisch rijden met minder kosten, en een gebalanceerd elektriciteitsnet

Achtergrond

Hulp EU voor ons klimaatbeleid essentieel maar nog ongewis

Pieter Boot over dat bij alle aandacht voor de PBL-analyse van het Klimaatakkoord-voorstel de Europese dimensie ten onrechte buiten beschouwing blijft.

Achtergrond

Op weg naar krappere oliemarkten

Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns over de vraag of Nederland en Europa wel zijn voorbereid op krappere oliemarkten en hogere olieprijzen voorafgaand aan peak oil demand

Achtergrond

Nog veel huiswerk te doen aan Klimaattafels

Coby van der Linde: "De energietransitie is dynamisch en nauwelijks voorspelbaar"