Zoeken

De overeenkomst tussen een dijkdoorbraak en een energiecrisis

Auteur

John Kerkhoven

John Kerkhoven, het brein achter de site http://www.energietransitiemodel.nl/, voorspelt een energiecrisis en hoopt dat het slechts een klein rampje wordt.

In een normale januari maand valt van 1 tot/met 10 januari ongeveer 70mm regen volgens het KNMI. Op onderstaande kaart blijkt in de noordelijke provincies hier en daar ruim 80 mm te zijn gevallen. Veel, maar slechts 10 mm meer dan normaal.

Bron: KNMI

De wind liep in de periode op tot windkracht 9 vanuit het noordwesten. Een behoorlijke wind, maar volgens de definitie van het KNMI een storm, en niet eens zware storm (windkracht 10), laat staan zeer zware storm (windkracht 11). Er was verder ook geen sprake van springvloed.

En toch brak een dijk door, liepen huizen vol. Werden polders gebruikt als tijdelijke opslag. Gingen waterkeringen dicht en werden mensen en dieren geëvacueerd.

Het zal duidelijk zijn dat bij een windkracht 10 uit het noordwesten, 100 mm regen in een paar dagen en springvloed het tijd wordt om in veel delen van Nederland je reddingsvest aan te doen. Hoe kan het dat een land dat zich laat voorstaan op zijn watermanagementkennis al bij zo weinig natuurgeweld in de problemen komt?

Wellicht om dezelfde reden waarom veel veranderingen niet tot stand komen. We zijn nog niet bang genoeg en vinden andere dingen belangrijker. Het lijkt erop dat een tweede watersnoodramp noodzakelijk is om meer te gaan investeren in onze waterkeringen en gemalen.

Net zoals investeren in dijken en gemalen moet als je droge voeten wilt houden, is ook energietransitie noodzakelijk. Er zijn vele redenen te bedenken om te investeren in dijken en gemalen. Klimaatverandering verhoogt de zeespiegel, het weer wordt onstuimiger, de Nederlandse bodem daalt etc. Evenzo bij energietransitie: de huidige energieconsumptie beïnvloedt het klimaat, het verontreinigt onze leefomgeving en eindige bronnen raken op of worden schaars en daardoor stijgen prijzen van de energiebron zelf of de substituten.

Maar net als bij dijkverzwaring is een ramp noodzakelijk om de massa in beweging te krijgen. Angst is krachtiger dan logica. Laten we hopen dat het een klein rampje wordt. Eén waar je wel bang van wordt, maar dat niet te veel schade aanricht. Helaas kun je rampjes niet plannen.

Tot die tijd is het belangrijk dat alle Nederlanders leren wat hun opties zijn als de crisis zich voltrekt. http://www.energietransitiemodel.nl/ helpt om die opties te leren kennen in een virtuele wereld, zodat u met kennis van zaken kunt handelen na de ramp. Een Deltacommissie energie is dan snel gevormd en een Deltaplan energie komt er dan ook wel.

Volg ons op Twitter: @energiepodium

John Kerkhoven

In zijn column 'Harde cijfers' schrijft John Kerkhoven, Managing Partner bij Quintel Intelligence, over de harde cijfers en de emotie in het energiedebat. John Kerkhoven is het brein achter de site www.energietransitiemodel.nl, de plaats waarop iedereen zijn eigen scenario kan maken voor het energiebeleid van de toekomst.