Zoeken

Aanbevelingen voor een tweede Energieakkoord en uitnodiging tot dialoog

Deze tekst is een aanzet en uitnodiging tot een dialoog waarin we als young professionals samen met de onderhandelaars van een tweede Energieakkoord er voor zorgen dat we de doelen gaan behalen.

"
In the long history of humandkind (and animal kind, too), those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed" - Charles Darwin

Deze quote bevat de kern van onze aanbevelingen: improviseer om het maatschappelijk economisch systeem te verduurzamen, en werk samen over de overheids- en bedrijfsgrenzen heen. Zoek nieuwe partners, vorm coalities, en maak daarbij zeker gebruik van de inspiratie en het lef van young professionals!

Download hier het document 'Energie voor onze gezamenlijke toekomst'