Zoeken

Gas houdt nog lang rol als transitiebrandstof

Tweede Kamerlid D66 pleit voor bijstelling van denken over Nederland als gasland

Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid voor D66, ziet voor aard- én groen gas nog heel lang een rol als backup- en transitiebrandstof. Wel zal volgens haar het gebruik van gas steeds minder worden. Als in 2024 veel contracten voor de levering van Gronings gas aan het buitenland aflopen, moet, vindt ze, het denken over Nederland als gasland worden bijgesteld. In plaats van dan nieuwe contracten te sluiten, pleit ze voor het gebruik van de gasinfrastructuur voor transport en doorvoer van onder meer LNG en groen gas. Als na 2025 de kolencentrales gefaseerd dichtgaan, zoals D66 wil, zal Nederland volgens Van Veldhoven zelf ook meer (import)gas nodig hebben. Telkens als er een kolencentrale sluit, moet, vindt ze, het Europese emissiehandelssysteem (ETS) worden verkleind zodat er een prikkel blijft voor verdere verduurzaming. Alleen als Europa als geheel alle kolencentrales sluit, kan het van een land als China verlangen dit ook te doen. Gebruik van restwarmte in woningen moet volgens Van Veldhoven lokaal per wijk worden bekeken. Netbeheerders die voor grote vervangingsinvesteringen staan, moeten per gemeente bezien of er geen beter alternatief is. Van Veldhoven verkondigde deze meningen in het Energiepodium Debat op 30 november, in reactie op vragen van gespreksleider Jeroen Smit.

https://www.youtube.com/watch?v=TMX1wIxcIQ8&list=PLt2qw4I8IBhknVegIEFQlX3b4Xwr3IJjx&index=5