Zoeken

Gedragsverandering als onderdeel van de energietransitie

“Gedragsverandering hoort een onderdeel te worden van de energietransitie en daar moeten we het met elkaar over hebben”, zegt Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. De energietransitie raakt bijna alle vlakken van de maatschappij. Het is van belang dat er wordt nagedacht over hoeveel we met zijn allen vliegen en of we wel zo veel vlees moeten eten zoals we dat nu doen. Maar 2022 was volgens Vendrik ook een rampjaar voor mensen met een kleine beurs. “Daarom is het van belang dat er wordt gekeken naar hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Op deze manier kan de energietransitie versneld en uitgebreid worden.”

Benieuwd naar hoe de andere drie sprekers hier naar keken bij het Energiepodium Debat 2023? Lees dan nu het artikel op onze website.