Zoeken

In de wijk moet transitie gebeuren

Auteur

Redactie

“De regio is een goed niveau om het proces te ordenen, maar in de wijk moet de transitie gebeuren”, stelt Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep.

Het is daarbij volgens Vermaat van groot belang bewoners van wijken betrekken bij grote veranderingen, zoals het gasloos maken van woonwijken. “We moeten de burgers betrekken bij deze overgang. Laten zien wat de doelen zijn en wat de energietransitie voor hen betekent. We moeten mensen helpen om te laten zien welke kleine stappen zij zelf kunnen nemen, door bijvoorbeeld hun huis te isoleren of een hybride warmtepomp te nemen.”

1911-EP-DEBAT-PETER_VERMAAT

Bekijk het gehele interview.

Dit interview is afgenomen tijdens het Energiepodium Debat op 25 november in het Muntgebouw in Utrecht. Tijdens de negende editie van dit evenement stond de vraag centraal: “Hoe slaan we de brug tussen het Europese en nationale klimaatbeleid en lokale duurzaamheidsinitiatieven?” De conclusie van de dag is dat een goede afstemming tussen de verschillende lagen essentieel is, maar de meningen verschillen over hoe dit kan worden bereikt.

Redactie