Zoeken

Klimaatakkoord: niet zomaar bij het kruisje tekenen

Auteur

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

In deze DuoColumn debatteren de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) en Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) met elkaar over de energietransitie.

Beste Dilan,

Ik ben het met je eens dat de omslag naar schone energie de grootste kans van slagen heeft als burgers maximaal de ruimte krijgen mee te kunnen doen. Los van de honderdduizenden mensen die al zonnepanelen hebben, zijn er in Nederland ook honderden energiecoöperaties actief. Vind jij ook niet dat het uitgangspunt moet zijn dat we hun projecten voor zon en wind zoveel mogelijk moeten faciliteren en niet dwarszitten met allerlei regeltjes? Ik hoor het graag van je!

Met groet,

Marieke van Doorninck

DUO-SCREEN-MARIEKE

Beste Marieke,

Ik schrijf mijn column slechts een paar dagen nadat het pakket met klimaatmaatregelen door het kabinet is gepresenteerd. Een pakket waarmee we Nederland klaar maken voor de komende dertig jaar en daarna. Zodat ons land ook een mooi en fijn land is om in te leven voor de generaties na ons. En dat gaan we doen op een manier dat het behapbaar en betaalbaar is. Zodat iedereen mee kan doen.

Het pakket dat het kabinet presenteerde, wijkt op fundamentele onderdelen af van het pakket dat eind vorig jaar door de klimaattafels werd voorgesteld.

“De Nederlander zelf had niet aan tafel gezeten.”

Hoe hard de meer dan 100 partijen aan de tafels ook hadden gewerkt, een ding werd duidelijk: de Nederlander zelf had niet aan tafel gezeten. En zoals je wellicht wel weet Marieke, als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. En dus lagen er voorstellen voor waarvan de automobilist zwaar de dupe zou worden, huiseigenaren mogelijk opgezadeld werden met bizarre kosten en de bedrijven niet hun fair share van de rekening oppakten.

Ik ben blij dat dit kabinet dit niet heeft geaccepteerd. Anders had de VVD ook geen steun kunnen geven. Zoals Klaas Dijkhoff, onze fractievoorzitter, in januari al aangaf: wij waren niet van plan om zomaar bij het kruisje te tekenen. Wij wilden dat de mensen thuis zoveel mogelijk werden ontzien, bedrijven hun verantwoordelijkheid zouden pakken en dat iedereen de transitie mee zou kunnen maken.

“We dwingen niemand tot onhaalbare en onbetaalbare ingrepen”

Dus jagen we benzinerijders niet op kosten maar stimuleren we elektrisch rijden. Dus helpen we huiseigenaren met een warmtefonds, maar dwingen niemand tot onhaalbare en onbetaalbare ingrepen aan hun huis. En dus laten we bedrijven betalen over de uitstoot die ze zouden kunnen vermijden.

Je vraagt of ik ook niet vind dat er zo min mogelijk belemmerende regels moeten zijn en zoveel mogelijk ruimte voor de mensen om te participeren en profiteren van de kansen die de transitie biedt. Zeker! Dat is ook waarom ik al helemaal aan het begin van dit hele proces namens de VVD heb gevraagd om al deze belemmerende regels en wetten in kaart te brengen. Ik wil dat deze uit de weg gehaald worden. En dat is ook precies waar dit kabinet nu mee aan de slag is.

Al met al ligt er dus een pakket voor aan klimaatmaatregelen waarmee we de doelen halen, de automobilist niet de dupe laten worden, de huiseigenaar helpen en ondersteunen i.p.v. opzadelen met een hoge rekening en de bedrijven meer laten betalen. En nu lees ik dat GroenLinks toch niet enthousiast is. Zo zou de heffing die de bedrijven van het kabinet moeten betalen, niet goed uitgewerkt zijn, aldus Jesse Klaver. Dat is toch bijzonder te horen van de voorman van een partij wiens eigen plannen voor een CO2 heffing totaal kapot gerekend zijn door het onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving. Met de plannen van GroenLinks zou de uitstoot net over de grens aanzienlijk toenemen en dan heb ik het nog niet eens over banen die daardoor op de tocht zouden komen te staan.

“GroenLinks is narrig omdat kernenergie in klimaatpakket goede optie is”

En ik lees dat Jesse de plannen van de landbouwtafel niet ver genoeg vindt gaan. Onbegrijpelijk, aangezien deze tafel bijna het dubbele aan CO2 reduceert van wat de oorspronkelijke opgave was. Of wat dacht je van het feit dat Jesse vindt dat kosten efficiënte technieken als CO2 afvang en opslag niet genoeg afgebakend zijn, terwijl dat juist nadrukkelijk wel in de plannen van het kabinet staat? En ik meen dat GroenLinks ook al narrig is om het feit dat kernenergie in het klimaatpakket van deze coalitie als een goede optie wordt genoemd.

Ik denk dat ik het eigenlijk allemaal wel begrijp, Marieke. Is het probleem wellicht dat de plannen die liggen, niet de plannen van GroenLinks zijn? Ik bedoel, als je echt van mening bent dat we nu aan de slag moeten, dan is het toch niet uit te leggen dat je je verzet tegen bewezen technologie die op korte termijn echt kan bijdragen aan een substantiële reductie van de CO2 uitstoot? Of dat je je verzet tegen een overreductie van de landbouwtafel, omdat jouw ideeën daar niet omarmd zijn?

Beste Marieke,

Ik ken jou als een pragmatisch bestuurder, iemand die ook vooral wil kijken naar wat werkt en niet naar politieke stokpaardjes en dogma’s. Ik hoop dat je dan ook bereid bent om Jesse te bellen en te vragen wat hij nou belangrijker vindt. Nederland schoon en mooi achterlaten voor de generaties na ons, of een Groen Links stempel op de kaft van het akkoord...?

Groet,

Dilan

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

Dilan Yeşilgöz-Zegerius is lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Zij heeft in haar portefeuille Energiebeleid, Klimaat, Staatstoezicht Mijnen, Nederlands emissieautoriteit, Emancipatie. Dilan is te volgen via Twitter op @DilanYesilgoz.