Zoeken

Obama wil overheidssteun voor olie-industrie in schone energie steken

Republikeinen: Bezuinig liever op miljardensteun voor Big Wind

De Amerikaanse president Obama zegt de olie-industrie zijn 'miljardensubsidies' af te willen pakken om ze in schone energie te stoppen. Zijn plan lijkt vooral bedoeld om de boosheid van Amerika over de hoge benzineprijs op de olie-industrie en de oppositie af te wentelen.

"Niet meer dan politiek theater." Zo betitelt de Republikeinse oppositie in het Amerikaanse Congres het voorstel van president Obama om de oliemaatschappijen zo'n vier miljard dollar 'overheidssubsidies' af te nemen. Dat bedrag wil Obama gebruiken "om extra te investeren in schone-energietechnieken, die meer dan ooit een belofte voor de toekomst zijn."

Er zit veel in de kritiek van de Republikeinen. Obama's voorstel had nooit een serieuze kans om door het Congres goedgekeurd te worden. Het was tevoren al duidelijk dat de oppositie het zou blokkeren. Obama mikte met zijn plan vooral op de publieke opinie en de presidentsverkiezingen van dit najaar.

Big oil als boeman

De Democraat wil de kiezers tonen dat hij hun boosheid over de hoge benzineprijzen begrijpt. Amerika moet niet hém daarop aankijken maar de oliemaatschappijen. Die"treffen de burgers twee keer", zegt de president. Ze incasseren al extra aan de pomp, terwijl het Congres "miljarden belastinggeld naar de olie-industrie stuurt".

Maar van echte subsidiëring is geen sprake. De Amerikaanse overheid stuurt niet jaarlijks vier miljard dollar naar de oliemaatschappijen. Wel geniet 'big olie' flinke belastingvoordelen, maar die gelden ook voor veel andere, winstgevende sectoren.

Tegelijkertijd wil Obama met zijn voorstel de Republikeinen en hun presidentskandidaten dwingen om publiekelijk de voordelen van de olie-industrie te verdedigen. Hij wil hen neerzetten als bondgenoten van schatrijke oliebaronnen, terwijl hijzelf om de gewone burger denkt. "De Republikeinen zijn minder bezig met het verlagen van de benzineprijs dan met het helpen van de oliemaatschappijen, die geen hulp nodig hebben", riep de Democratische senaatsleider Harry Reid.

Extra olieboringen

De Republikeinen schrikken niet terug voor het politieke theater van Obama. Integendeel, zij zetten daar hun eigen toneelstuk tegenover. Zij geven hem de schuld van de benzineprijs. Als Obama in 2010 niet na de olieramp in de Golf van Mexico alle boringen daar tijdelijk had stilgelegd, als hij meer kustwateren en natuurgebieden voor exploratie had opengesteld en de aanleg van een megapijplijn voor vervuilende olie uit Canadese teerzanden had goedgekeurd, was de benzineprijs nu niet zo hoog, roepen zij.

Hoewel de Amerikaanse automobilist nog jaren niets merkt van extra boringen, hopen de Republikeinen dat die kiezer valt voor de eenvoud van hun redenering: meer boringen leveren meer olie op en dat zorgt voor lagere benzineprijzen. Het beste wat onze tegenpartij kan bedenken is meer belasting heffen op een industrie die banen schept, zeggen de Republikeinen over Obama´s voorstel.

Algenpresident

Zij nemen ook de kans waar om Obama´s schone-energiebeleid aan te vallen. 'Big wind' krijgt veel meer overheidssteun dan 'big oil'. Pak hun miljarden af, want de windsector levert "een relatief onbeduidende hoeveelheid dure, onbetrouwbare energie", meent Republikeins senator Lamar Alexander. Republikeinse presidentskandidaat Newt Gingrich noemde Obama snerend 'de algenpresident' omdat hij hardop droomt van toekomstige biobrandstoffen, terwijl Amerika extra olie nodig heeft.

Het is duidelijk dat Obama in de verdediging zit. Een half jaar geleden schortte hij nog de aanleg van die oliepijplijn tussen Amerika en Canada's teerzandvelden op tot 2013 uit bezorgdheid over het milieu. Maar onlangs moest Obama zijn steun uitspreken voor versnelde aanleg van de zuidelijke helft van die pijplijn.

De discussie toont ook dat schone energie momenteel niet hip is in Amerika. Het is al heel wat dat Obama over steun voor de duurzame sector blijft praten.

Volg ons op Twitter: @energiepodium