Zoeken

Opslag cruciaal voor succesvolle energietransitie

Er moet meer vaart komen in de ontwikkeling van ondergrondse opslagfaciliteiten voor energie. De verwachte stijging in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon betekent dat er momenten zullen zijn van overproductie. Zonder effectieve opslagmethoden gaat deze overtollige energie verloren. Ondergrondse opslag biedt een oplossing, waarbij duurzame energie wordt omgezet in waterstof die kan worden opgeslagen in bijvoorbeeld zoutcavernes of lege gasvelden. Maar er moet ook worden nagedacht over de opslag van warmte en koude in de gebouwde omgeving. Dit stelden experts van Energie Beheer Nederland (EBN) tijdens de onlangs gehouden kick-off van Panorama Opslag, een project dat meer inzicht geeft in de mogelijkheden van opslag.

Energieopslag speelt een sleutelrol in het benutten van duurzame energie. Het maakt het mogelijk om overtollige energie op te slaan en te gebruiken wanneer de productie laag is, zoals tijdens windstille dagen of ’s nachts wanneer de zon niet schijnt. Dit helpt om pieken en dalen in energieproductie en -verbruik op te vangen, wat de stabiliteit van het energienet verbetert.

Daarnaast draagt energieopslag bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en helpt het bij de overgang naar een volledig duurzaam energiesysteem. Ondanks de vele technische en economische uitdagingen die nog moeten worden overwonnen, is de consensus onder experts dat investeren in energieopslag nu noodzakelijk is om toekomstige energietransities te ondersteunen.

Naast waterstof kan ook warmte- en koudeopslag een belangrijke bijdrage leveren. Dit is een vorm van bodemenergie waarbij grondwater in de dieperliggende bodem benut wordt als energiebuffer. Waterhoudende grondlagen (aquifers) laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude op te slaan.

Tijdens de kick-off van Panorama Opslag van Energiebeheer Nederland op 27 juni, waar experts en andere belanghebbenden dieper ingingen op grootschalige ondergrondse energieopslag, werd de informatiekaart Energieopslag van het platform Zó Werkt Energie gelanceerd. Deze kaart biedt een uitgebreid overzicht van hoe energieopslag werkt en de strategische implicaties ervan voor Nederland. Het doel is om professionals, beleidsmakers en geïnteresseerden te informeren en hen te helpen bij het maken van beslissingen. Bij de totstandkoming van de kaart waren ongeveer 40 experts betrokken.