Zoeken

Tegenslag Energieakkoord sluiten kolencentrales mag niet

Tegenslag energieakkoord: sluiten kolencentrales mag niet

Een vanmorgen gepubliceerde analyse van de Autoriteit Consument en Markt zet een deel van het Energieakkoord op losse schroeven. Volgens de kartelwaakhond is de voorgenomen sluiting van vijf oudere kolencentrales strijdig met de mededingingsregels. De sluiting betekent een hogere stroomprijs voor de consument, zonder dat daar belangrijke milieuvoordelen tegenover staan, vindt de ACM. In het Energieakkoord moest de sluiting van vijf oudere kolencentrales de Nederlandse energiemix vergroenen.

Maar volgens de partijen die het Energieakkoord sloten, betekent de analyse van de ACM niet dat de kolencentrales open zullen blijven. Zij gaan binnen het mededigingsrecht op zoek naar mogelijkheden om de centrales alsnog te mogen sluiten. De ACM zou aangeboden hebben daarin mee te denken. De partijen zullen ook met de Europese Commissie in Brussel overleggen. Dat lieten zij weten bij monde van SER-voorzitter Wiebe Draijer, die de onderhandelingen over het akkoord leidde.

" Milieuvoordelen sluiting onvoldoende"

De ACM stelde dat de milieuvoordelen van sluiting onvoldoende zijn om de nadelen van stijgende stroomprijzen voor de consument te compenseren. Maar volgens de ondertekenaars kan het effect van sluiting niet los gezien worden van de effecten van de andere maatregelen uit het akkoord, dat "in totaliteit tot de gewenste verduurzaming van onze energievoorziening leidt."

De analyse van de ACM heeft geen gevolgen voor het commitment van de ondertekenaars van het Energieakkoord, zo liet Draijer ook weten. "De partijen gaan onverkort door met de uitwerking."

““Als de sluiting van de kolencentrales niet doorgaat, komt de kolenbelasting weer op tafel””

Natuurorganisaties vervolgen

Eerder vandaag reageerden de natuurorganisaties Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds en de Natuur en Milieufederaties al verbolgen. Zij spreken van een "tunnelvisie" bij de toezichthouder. Zij stellen dat de maatschappelijke baten van het gehele akkoord ruimschoots opwegen tegen de kosten en de effecten van sluiting. Dat de ACM alleen kijkt naar de sluiting van de kolencentrales, vinden zij onterecht. De milieuverenigingen roepen alle bij het Energieakkoord betrokken partijen op om snel samen snel tot een oplossing te komen. Daarbij waarschuwen ze wel dat als de sluiting van de kolencentrales niet doorgaat, de geplande afschaffing van de kolenbelasting ook van tafel is.

"Energiepartijen aan zet"
Volgens de natuur- en milieuorganisaties zijn de energiebedrijven en hun brancheorganisatie Energie-Nederland nu aan zet. Zij moeten snel met een alternatieve oplossing komen, zodat de overeenkomst toch door kan gaan.

Een mogelijke oplossing is dat de kolenbelasting wordt gedifferentieerd naar vervuiling, zodat de oude en meest vervuilende kolencentrales meer belasting betalen dan de relatief schone. Door een hogere kolenbelasting voor vervuilende centrales zullen deze onrendabel worden en alsnog sluiten. De uitvoering van een dergelijke maatregel zal echter complex zijn, stellen de natuurorganisaties.