Zoeken

Zweedse producenten willen certificatensysteem voor groene energie in EU

Svenks Energi: "Breng de transitie naar de markt"

De Zweedse energiebrancheorganisatie Svensk Energi pleit voor een EU-wijde invoering van het certificatensysteem dat Zweden en Noorwegen gezamenlijk zijn gaan hanteren voor de transitie naar hernieuwbare bronnen van energie. In het systeem moeten leveranciers verplicht een aandeel duurzame energie leveren. Middels de certificaten kunnen ze deze inkopen. Het minimumpercentage schone energie wordt jaarlijks vastgesteld door de Zweedse energie-autoriteit en ligt momenteel op 17,9 procent.

Cecilia Kellberg van Svensk Energi stelt in haar namens de organisatie opgestelde advies aan de Europese Commissie inzake de Renewable Energy Strategy (RES) voor na 2020 vast, dat het Zweeds-Noorse systeem als voorbeeld kan dienen voor de EU als geheel. "Een dergelijk systeem zorgt dat de ontwikkeling van duurzame energie op de meest geschikte locaties plaatsvindt. Niet daar, waar de meeste subsidies te halen zijn," aldus Kellberg.

Het certificatensysteem draaide in Zweden al een geruim aantal jaren. Noorwegen sloot zich er dit jaar bij aan. Op 8 februari gaf de Noorse energiestaatssecretaris Elik Blekstad het startsein met de overhandiging van het eerste certificaat aan een waterkrachtcentrale in het noorden van het land.

Doelstelling is dat Noorwegen en Zweden tot 2020 met behulp van het systeem in totaal capaciteit realiseren voor de productie van 26,4 duurzame terrawattuur (ofwel 26,4 miljard kWh) per jaar. Dat is 20 procent van de huidige jaarproductie aan electriciteit in Noorwegen.

Meer marktwerking

Svensk Energy wil meer marktwerking zien in de energietransitie. Subsidies kunnen die werking flink frustreren, vindt de organisatie. Kellberg: "Wij vinden met name dat de terugleververgoedingen de markt verstoren. Daardoor wordt de liquiditeit en de competitie beperkt. Een groeiend aandeel van energiebronnen die van het weer afhankelijk zijn, vergroot alleen maar de noodzaak en de waarde van een goed functionerende markt, met de juiste signalen in geval van schaarstesituaties. Die signalen worden steeds belangrijker. Niet alleen met het oog op de kostenefficiëntie van de transitie, maar ook voor een goede bevoorrading van een geïntegreerde Europese markt. En uiteindelijk gaat het daarmee om de legitimiteit van het Europese energiebeleid."

Als er al sprake moet zijn van subsidies, dan moeten die wel op een andere manier worden toegekend dan nu. "Wij gaan voor een overschakeling van subsidiëring op productie naar steun voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratieprojecten. Ook na 2020 blijft er behoefte aan subsidiëring van technologieën die zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de aanlegvergunningsprocedures sneller worden. Of dat probleem ook na 2020 nog bestaat is weliswaar nu moeilijk te zeggen, maar we weten dat de procedures vandaag obstakels zijn voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Voor de investeringen in interconnectiecapaciteit staat het overigens nu al wel vast dat dit ook na 2020 nog een issue zal zijn," aldus Kellberg.

Nederland

In Nederland voert minister Verhagen van Economische Zaken een zogeheten hybride leveranciersverplichting in. In de toekomst worden leveranciers hiermee verplicht een percentage duurzame energie te leveren. Het hybride deel van de leveranciersverplichting bestaat eruit dat nieuwe (en vaak duurdere) schone energietechnieken worden gesubsidiëerd.

Volg ons op Twitter: @energiepodium