Zoeken

Compromis backloading indicatie voor structurele aanpassing

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen: "EU kan eindelijk streep zetten onder daling CO2-prijs"

Het compromis over backloading (het uit de markt halen van een groot aantal emissierechten) waar het Europees Parlement 3 juli over stemt, kan wel eens een indicatie zijn van de structurele aanpassingen later van het emissiehandelssysteem. Het voorstel voor backloading van de Europese Commissie werd eind 2012 als ‘quick fix' gepresenteerd. Er is inmiddels veel tijd overheen gegaan. Topambtenaar Slingenberg noemde de procedure op het Sandbag event eerder deze week over de staat van de emissiemarkt meer ‘slow decision making' dan ‘co-decision making'. De lange termijnvoorstellen en de lange termijndoelen voor CO2 liggen over een paar maanden op tafel in Brussel. De ‘quick fix' backloading en structurele aanpassingen komen wat tijdstip betreft dichter bij elkaar te liggen.

Het compromis van Mathias Groote van het Duitse SDP/S&D waar het Europees parlement op 3 juli plenair over gaat stemmen en waar een meerderheid van het milieucomité van het Parlement voor is, bevat een aantal voorwaarden die prima bij de structurele wijzingen meegenomen kunnen worden:

Europarlementariër Bas Eickhout van de Groenen vond het een verzwakking van het eerdere backloading voorstel. Peter Liese van de grootste partij en EPP is het ook niet met alle onderdelen eens, maar meent dat het fonds beide kampen en industrie en NGO's bij elkaar zou moeten brengen. Hij wees de industrie er op het Sandbag event op dat zijn partij al heel wat voor de industrie gedaan had gekregen in het huidige emissiehandelssysteem en dat men niet moet overvragen: het moet nog wel over klimaatbeleid gaan. Zowel Eickhout als Liese stemden in het milieucomité wel voor.

De voorwaarden in het compromis hoeven ook niet automatisch tot een verzwakking van backloading te leiden. Uit een recent onderzoek van CE Delft blijkt dat het met de carbon leakage wel meevalt: de industrie is best in staat CO2-kosten door te berekenen. Eerder is te verwachten dat de lijst met carbon leakage bedrijven drastisch wordt ingekort. En het alsnog op de markt brengen van emissierechten kan worden ingehaald als er in 2015 een nieuw internationaal klimaatakkoord ligt, waardoor de EU haar CO2-doel sowieso ophoogt. Een fonds voor compensatie en innovatie is een prima oplossing, die in lijn is met de investeringsagenda van de EU.

De geluiden uit Brussel over de haalbaarheid van het compromis zijn positief. Eindelijk zet de EU dan een streep onder de daling van de CO2-prijs. Laat dat een voorbode zijn voor de structurele aanpassingen later.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales