Zoeken

Maak vaart met rekeningrijden op het stroomnet

Opinie

AuteurMartien Visser

Maak vaart met rekeningrijden op het stroomnet

Wie straks in de auto rijdt, betaalt voor gebruik van de wegen en extra in de spits. We noemen dat rekeningrijden. Hierdoor verminderen files en hoeven wegen niet ongebreideld uitgebreid te worden. Het is volgens Martien Visser geen gek idee dit model ook voor het stroomnet te gaan hanteren. Daarmee wordt overbelasting beperkt wat dure en tijdrovende investeringen overbodig maakt.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Ontembaar schaliebeest draait rollen om

Amerikaanse investeerders hebben volgens Coby van der Linde de machtsverhoudingen op de internationale olie- en aardgasmarkt op zijn kop gezet dankzij schaliegas en -olie. De Amerikaanse opmars zet volgens haar internationale energie-relaties op scherp.

Opinie

AuteurMichel Schuurman

Circulair ondernemen vraagt meer dan mooie woorden

‘Circulaire economie’ wordt 57 keer genoemd in het Klimaatakkoord en dat is volgens Michel Schuurman een goed teken, maar volgens hem mag het niet bij mooie woorden blijven. Hij vraagt de overheid om daadwerkelijk inzet te tonen en waarschuwt voor ‘circle-washing’.

Opinie

AuteurDilan Yeşilgöz-Zegerius

Klimaatakkoord: niet zomaar bij het kruisje tekenen

In deze DuoColumn debatteren de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) en Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) met elkaar over de energietransitie. Eerder vroeg Marieke aan Dilan:

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Niet normaal: Iedereen wil duurzaam, niemand wil betalen

‘Wat betekent het als duurzame energie het nieuwe normaal zou zijn?’, vraagt Frans Rooijers zich af. Hij ziet dat burgers en bedrijven de kosten van groene stroom graag verschuiven naar een ander. Het is volgens hem noodzaak om economische waarde te koppelen aan de duurzame waarde.

Opinie

AuteurAtto Harsta

Klimaatakkoord heeft geen oog voor gezond leefklimaat woningen

Morgen debatteert de Tweede Kamer over bouwwetgeving die bepaalt hoe gebouwen er de komende jaren uit gaan zien. De politiek richt zich volgens Atto Harstra daarbij enkel op duurzaamheid en de eisen van de energietransitie, maar de wetgeving zwijgt over de leefbaarheid van onze woningen.

Opinie

AuteurWilma Berends

Geef warmte de leiding

Natuur & Milieu denkt dat in 2030 1,2 miljoen woningen hun warmte uit een warmtenet kunnen halen en gasloos kunnen wonen. Dat is volgens Wilma Berends hard nodig voor Groningen en het klimaat.

Opinie

AuteurSible Schöne

Geef de biomassacentrale Diemen een eerlijke kans

Het debat over het toepassen van biomassa bij energieopwekking verhardt onnodig constateert Sible Schöne. Het is volgens hem onverstandig biomassa te veroordelen, terwijl onderzoek leert dat de duurzame inzet van biomassa onmisbaar is voor een succesvolle energietransitie.

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Mondiale handel in emissierechten is succesvol blijvertje

Stevige internationale afspraken over de CO2-markt bleven tot nu toe uit, maar Jos Cozijnsen wijst op praktische voorstellen waar ook Nederland verder mee kan. In deze bijdrage zet hij de kansen op een rij.

Opinie

AuteurRob de Wijk

Schalierevolutie beteugelt olieprijzenslag

Nu de spanningen tussen Iran en de VS oplopen en een tweede tankeroorlog dreigt, valt het Rob de Wijk op dat de crisis in de Golf matig effect heeft op de olieprijs. Volgens hem is dit een gevolg van het succes van de Amerikaanse schalierevolutie.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Onderschat niet de bijeffecten van desinvesteringen

Duurdere olie als gevolg van desinvesteringen vergroot niet alleen de economische haalbaarheid van duurzame oplossingen, maar kent volgens Hans van Cleef ook nadelige bijeffecten. Hij pleit daarom voor gepaste aanpassingen van de investeringen in de energiesector.

Opinie

AuteurMartien Visser

Plan B: Hybride warmtepompen

Vervanging van aardgas in bestaande woonwijken vergt forse investeringen, doorzettingsmacht van de overheid en beknot haar burgers. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer en het afbreukrisico is volgens Martien Visser groot. De resultaten van de proefwijken zijn nog ongewis. Het verdient volgens hem aanbeveling om een plan B met hybride warmtepompen te ontwikkelen.