Zoeken

De klimaatschade van een illusie

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

De klimaatschade van een illusie

De nog steeds aanzwellende roep om zo snel mogelijk met fossiel te stoppen wordt verdedigd met een beroep op het Parijs-klimaatakkoord, en met verwijzing naar officiële instanties zoals het IEA die stoppen met fossiel zouden bepleiten. Dat is volgens Jan Paul van Soest een verkeerde weergave van wat in het Parijs-akkoord staat en van wat genoemde instanties bepleiten. Die misvatting is een risico voor het klimaat.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Groeiend ongemak

Er bestaat een groeiend ongemak tussen idee en werkelijkheid over het te bewandelen transitiepad, ziet Coby van der Linde. “Uiteindelijk zal het allemaal wel in orde komen, maar niet op de manier die op papier wordt uitgedacht. Het gegoochel met wat moet en kan, korte- en langetermijn economische ontwikkelingen en binnen- en buitenlandse invloeden op onze keuzes vereisen meer constructieve samenwerking om alle puzzelstukjes in elkaar te passen, en minder polarisatie.”

Opinie

AuteurMatthijs Meijer van Putten

Bergdieren klimmen hoger om klimaatverandering te ontvluchten

Alpensteenbokken, gemzen en edelherten — sterke, fiere dieren — leven tegenwoordig rond de honderd meter hoger op de bergen dan twintig jaar geleden, constateert Matthijs Meijer van Putten. Ook vogels, insecten en zelfs planten ziet hij het in Zwitserland hogerop zoeken.

Opinie

AuteurRik Harmsen

De oplossing waar iedereen voor is

Rik Harmsen stelt dat we de klimaatverandering niet alleen kunnen tegengaan met het CO2-vrij maken van onze energievoorziening. Zo komen we er niet, meent hij. “Meerdere experts hebben al terecht aandacht gevraagd voor een onderschoven kindje: energie besparen. Laten we dat dan gaan doen. En ik bedoel écht.”

Opinie

AuteurPieter Boot

Waarom de ene reductie relevanter is dan de andere

Het Europese beeld voor de ETS-sectoren (grote industrie en elektriciteitsproductie) is: In 2030 zijn de emissies hier 62% minder dan in in 2005 en met het reductietempo van dat jaar zijn in er 2039 geen emissies meer. De Europese besluitvorming hierover is vrijwel afgerond. Pieter Boot vindt het opmerkelijk hoe weinig aandacht dit gegeven in Nederland krijgt.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Lightyear: te veel Icarus & Spyker en te weinig Ford & grijze haren

Het project Lightyear van de TU Eindhoven, dat met de zonneauto de solarrace in Australië won, heeft volgens Frank van den Heuvel de harten van mensen, politiek en media gewonnen. Hij legt uit hoe bij Lightyear twee dynamieken bij elkaar komen: slim ondernemerschap en de energiemarkt.

Opinie

AuteurMartien Visser

Geef thuisaccu’s geen subsidie!

Salderen van zonnestroom gaat verdwijnen. Vrijwel alle partijen hadden de beëindiging van saldering opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Daarmee komt de business case voor thuisaccu’s van zo’n 10 kWh in zicht, stelt Martien Visser.

Opinie

AuteurPeter Weeda

Autonome energievoorziening als oplossing

De VVD wil dat toekomstige kabinetten vastleggen hoe zij de voorzieningszekerheid van energie gaan organiseren. Nederland is te afhankelijk geworden van energie uit onvrije landen. Er moet daarom meer ingezet worden op nationale energieproductie. Een uitstekend plan, vindt Peter Paul Weeda.

Opinie

AuteurSible Schöne

Flexibele tarieven mogelijke oplossing voor knelpunten laagspanningsnet

In zijn vorige bijdrage ging Sible Schöne in op het probleem dat onze laagspanningsnetten niet zijn berekend op de grote hoeveelheden elektriciteit uit zonnepanelen, hybride warmtepompen en voor elektrische laadpalen. “Vaak zal het verzwaren van het elektriciteitsnet noodzakelijk zijn, maar dat kan niet overal tegelijkertijd.”

Opinie

AuteurHans van Cleef

Hervorming elektriciteitsmarkt - Niet sleutelen aan iets dat al werkt

Hans van Cleef hoopt dat de consultatie over de hervorming van de elektriciteitsmarkt voldoende inzicht heeft geboden aan de Europese Commissie om een weloverwogen besluit te nemen. “Een besluit waarbij beeldvorming niet noodzakelijkerwijs de voorkeur geniet boven transparantie en liquiditeit.”

Opinie

AuteurMartien Visser

Dynamische prijzen: bezint eer u begint

Binnenkort kunt u weer kiezen voor langlopende energiecontracten met vaste prijzen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er de dynamische energiecontracten met prijzen die elke dag en zelf elk uur variëren. Wat gaat u kiezen? Natuurlijk komen er ook andere opties. Voor de eenvoud beperkt Martien Visser zich in deze column tot deze twee smaken.

Opinie

AuteurPieter Boot

Op zoek naar een uitweg: het Franse energie- en klimaatbeleid

De toekomst van kernenergie is in Frankrijk politiek nauwelijks omstreden sinds president Macron in de aanloop van zijn herverkiezing de bouw van zes nieuwe grote centrales met een optie voor nog eens acht (en innovatie in kleinschalige) aankondigde. Zijn overwegingen hierbij zijn volgens Pieter Boot niet alleen van energiepolitieke aard, maar ook van industriële: kernenergie wordt gezien als een van de weinige industriële activiteiten waarin Frankrijk kan excelleren.