Zoeken

Het laagspanningsnet wordt het volgende knelpunt

Opinie

AuteurSible Schöne

Het laagspanningsnet wordt het volgende knelpunt

Onze laagspanningsnetten zijn niet berekend op de grote hoeveelheden elektriciteit uit zonnepanelen, hybride warmtepompen en voor elektrische laadpalen, stelt Sible Schöne. Hij vindt dat daar dringend werk van moet worden gemaakt, maar hij constateert dat er maar weinig gebeurt en dat het onderwerp in de politiek nauwelijks leeft.

Opinie

AuteurRob de Wijk

Zie de wereld waarin we leven

Rob de Wijk is onder de indruk hoe de gascrisis, althans voor nu, is bezworen. In hoog tempo zijn de gasvoorraden gevuld en wordt uit alle windstreken vloeibaar gas, LNG ingekocht. Mits het niet te koud wordt, komen we de winter door. Tegelijkertijd blijkt volgens hem hoe weinig besef er is voor de geopolitieke kant van de zaak.

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

CoP-27: nog 7 jaar om het gat naar 1,5 graden te overbruggen

Het is voor Jos Cozijnsen van cruciaal belang dat grote uitstoters voor de klimaattop van volgend jaar meer maatregelen voorbereiden. De emissiekloof kan dan volgens hem nog worden overbrugd, want het IEA laat zien dat we met de geplande doelen nu op 1,7 graden zitten!

Opinie

AuteurMartien Visser

Zie ginds komt….

De toekomst van de zeevaart ziet er volgens Martien Visser zonnig uit. “We hebben weliswaar de ambitie minder afhankelijk te worden van landen van buiten Europa, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. We willen zelfs geen datacenters. Extra belangrijk dus te werken aan een CO2-vrije internationale scheepvaart”, stelt hij.

Opinie

AuteurSanne de Boer

BESPAREN BESPAREN BESPAREN

Veel mensen zijn bekend met het mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’, dat slaat op het bijbouwen van meer woningen om de oververhitte huizenmarkt af te laten koelen. Minder bekend echter zijn mensen met het mantra ‘besparen, besparen, besparen’, dat gaat over het besparen van energie. En dat is volgens Sanne de Boer vreemd, aangezien we midden in een energiecrisis zitten. Daarom wil zij dit mantra in deze column beter onder de aandacht brengen.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Tussen kunst en klimaat

Acties en confrontaties zijn volgens Jan Paul van Soest een onmisbaar ingrediënt van een effectieve veranderingsstrategie. Maar het object of doelgroep waarop de actie zich richt is volgens hem wel van belang: brengen de acties de doelgroep in beweging, tot andere keuzes? En, zeker zo belangrijk: brengen ze andere spelers tot andere afwegingen of keuzes?

Opinie

AuteurHans van Cleef

Nieuwe gasbenchmark is onzinnig

Hans van Cleef stelt de vraag of een nieuwe Europese LNG-benchmark het beoogde effect van lagere prijzen zal bewerkstelligen. Zijn antwoord daarop is simpel: Nee. “Het onderliggende probleem is namelijk niet per se dat de markten veranderen. De energieprijzen zijn sterk gestegen als gevolg van schaarste. En die schaarste lossen we niet 1-2-3 op.”

Opinie

AuteurJoris Wijnhoven

Liever opleidingen voor dan ophef over statushouders

Joris Wijnhoven vindt het jammer dat we in deze tijd van grote personeelstekorten zo weinig statushouders opleiden en begeleiden naar een baan. “Dus zullen we ons gaan richten op het slechten van belemmeringen om al die mensen van goede wil en met potentie in de energiesector aan de slag te krijgen?”, vraagt hij zich af.

Opinie

AuteurRik Harmsen

Laat kernenergie geen splijtzwam meer zijn

Rik Harmsen was anti-kernenergie maar is van mening veranderd. “Sommigen zullen nu zeggen dat ik het stralende licht eindelijk heb gezien, maar dat er nog wel een vaatje of wat bij mag”, schrijft hij. “Anderen krijgen nu een complete meltdown en hebben wellicht de neiging om via hun beeldscherm alle bekende argumenten naar mij door te stralen.”

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Wat weg moest overleeft alles

Het Zeeuwse PZEM, voorheen Delta, heeft zijn zakelijke energie-activiteiten verkocht aan het Tsjechische energiebedrijf EPH. Het is, aldus oud-medewerker Frank van den Heuvel, het slotstuk van een ontmanteling die tien jaar geleden begon. PZEM is nu nog de houdstermaatschappij, met publieke aandeelhouders in Zeeland, van 70% van de kerncentrale in Borssele.

Opinie

AuteurPieter Boot

Nulemissie scenario’s: wat kunnen we van omringende landen leren?

Pieter Boot bekijkt de vele scenario’s die in Duitsland, het VK en Frankrijk zijn opgesteld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en wat Nederland hier van kan leren.

Opinie

AuteurMartien Visser

Lessen van de crisis: onvoorstelbaar hoge energieprijzen

De belangrijkste les van de huidige crisis is volgens Martien Visser dat een vrije energiemarkt alleen tot maatschappelijk aanvaardbare resultaten leidt wanneer er ruim voldoende aanbod is, ook bij ernstige tegenslagen. “Hier ligt een essentiële taak voor de overheid. We kunnen immers niet van marktpartijen verwachten dat ze investeren in back-up faciliteiten die zelden of nooit worden gebruikt.”