Zoeken

‘Vervuiler betaalt’ of ‘betaler vervuilt’?

Opinie

AuteurSible Schone

‘Vervuiler betaalt’ of ‘betaler vervuilt’?

Combineer een CO2-heffing met een systeem van op normstelling gebaseerde reductieplannen. Alleen een CO2 heffing zal niet genoeg zijn om de gewenste reducties te realiseren, stellen Sible Schöne, Wim Turkenburg (hoogleraar Science, Technology and Society, Universiteit Utrecht) Bert Metz (voormalig covoorzitter IPCC Werkgroep Mitigatie) en Leo Meyer (freelance consultant klimaatverandering).

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Consument moet betalen, niet de burger

Wentel de kosten van de energietransitie niet af op de burger, maar laat de industrie deze doorrekenen aan de afnemers van haar producten betoogt Frans Rooijers. Hij signaleert dat een nationale heffing op CO2 uitstoot al snel een nadelig effect heeft op de Nederlandse concurrentiepositie.

Opinie

AuteurPieter Boot

Doel klimaatakkoord waarschijnlijk nog niet gehaald, werk aan de winkel

Vandaag presenteerde het PBL zijn lang verwachte analyse van het ontwerp-klimaatakkoord. De conclusie is dat het broeikasgasdoel nog niet wordt gehaald. Pieter Boot licht hier de conclusie toe.

Opinie

AuteurMartien Visser

Drie voorstellen voor een effectief klimaatbeleid

We kunnen volgens Martien Visser in ons land met drie stappen naar effectiever klimaatbeleid. Maar dan moeten we wel kansen pakken en weten waarop we sturen. Zo mogen we niet vergeten om de CO2-uitstoot veroorzaakt door ons consumptiegedrag mee te nemen in onze rekenmodellen.

Opinie

AuteurDilan Yeşilgöz-Zegerius

DUOColumn: Pak de energietransitie op z’n Hollands aan!

In de nieuwe DuoColumn op Energiepodium.nl gaan Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) met elkaar in debat over de energietransitie. Dilan Yeşilgöz-Zegerius vraagt zich hardop af of het wel verstandig is om hard vooruit te sprinten. Kan de politiek niet beter meer inzetten op meer draagvlak en minder op een koppositie?

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Luister naar klimaatspijbelaar en stop met gepolder

Dat mensen afgelopen weekend en masse de straat op gingen voor een beter klimaat, noemt Jos Cozijnsen een goede zaak. Hij pleit er voor om niet uit het oog te verliezen wat er nu al aan klimaatbeleid is en de discussie niet te zwart-wit te voeren. Volgens hem is ons klimaat niet gebaat bij een verdere polarisatie.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Vele wegen leiden naar Parijs

Nationale overheden moeten duidelijke richtlijnen en langjarige kaders scheppen om de doelstellingen van Parijs te halen, stelt Hans van Cleef. Dit vraagt volgens hem meer samenwerking op internationaal niveau, maar het is aan de markt om de uiteindelijke winnaars en de verliezers van de energietransitie aan te wijzen.

Opinie

AuteurRob de Wijk

VS ambitieuzer dan ooit

Terwijl in München de Amerikaanse vicepresident Pence en Bondskanselier Merkel clashten over de Nord Stream 2 pijpleiding die eind dit jaar gas van Rusland naar Duitsland gaat transporteren, clashten in Amerika democraten en republikeinen over het meest ambitieuze duurzaamheidsprogramma ooit, de Green New Deal. Beide debatten hebben volgens Rob de Wijk meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht denkt.

Opinie

AuteurWilma Berends

Bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG): gemiste klapper

Nieuwe duurzaamheidseisen voor nieuwbouw (BENG) zijn volgens Wilma Berends niet ambitieus genoeg. Zij roept op om de lat hoger te leggen zodat koplopers in de bouw worden beloond en achterlopers extra stappen maken om bij te blijven.

Opinie

AuteurSible Schone

Zonnige toekomst dankzij goedkopere batterij

Het beeld dat de prijs van stroomopslag in batterijen gelijk daalt van 40 naar 20 eurocent per kWh , klopt volgens Sible Schöne niet meer. Hij kreeg een actueel beeld dankzij een presentatie van Jip Lenstra. Schöne voorziet dat de prijsdaling energieopwekking uit wind en zon stimuleert.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Benut gas én Europa

Nationale politieke ambities staan volgens Hans van Cleef op gespannen voet met internationale marktwerking. Het is volgens hem niet alleen noodzaak om op Europees niveau de uitfasering van fossiele brandstoffen af te stemmen, maar ook om gascentrales volop te benutten.

Opinie

AuteurWilma Berends

Leek mist onderbouwing in kolendebat

De leek die afgelopen weken de discussie volgde over het wel of niet sluiten van kolencentrales, kan slechts op gevoel bepalen of hij zich zal aansluiten bij de voor- of tegenstanders. Volgens Wilma Berends dreigt deze belangrijke discussie te verzanden in een welles-nietes discussie zonder onderbouwing. Zij wijst erop dat er voldoende cijfers voor handen zijn om wel de juiste conclusie te trekken: het sluiten van vier kolencentrales is haalbaar en betaalbaar.