Zoeken

Luchtvaart kan samen met andere sectoren wél klimaatdoelen halen

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Luchtvaart kan samen met andere sectoren wél klimaatdoelen halen

De luchtvaart haalt de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord als deze ambitieuzere CO2-doelen stelt, compensatie van CO2 als volwaardig beleidsinstrument hanteert en samenwerkt met andere sectoren. Als de luchtvaart hieraan voldoet, kan deze volgens Jos Cozijnsen haar klimaatdoelen halen.

Opinie

AuteurRob de Wijk

Voortmodderscenario lijkt internationaal meest haalbare

Dat verduurzaming pijn doet, is zo langzamerhand wel duidelijk. Politieke partijen roepen doemdenkbeelden op van gele hesjes die een revolutie ontketenen omdat ze hun huis niet kunnen verduurzamen en geen elektrische auto kunnen kopen. Die waarschuwingen lijken volgens Rob de Wijk terecht.

Opinie

AuteurMartien Visser

Afkijken bij Britten voor Net-Zero samenleving loont

Met belangstelling bestudeert Martien Visser het 600 pagina’s tellende advies van het ‘Committee on Climate Change’ dat komt met aanbevelingen voor de aanpak van de Britse energietransitie tot 2050. Het rapport verdient volgens hem onze aandacht omdat Nederland er veel van kan opsteken.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Nationale heffing beperkt industrie, ETS biedt kansen

ETS geeft de industrie meer tijd om emissies te beperken, terwijl nationale heffingen contraproductief kunnen werken, stelt Hans van Cleef. Zijn advies is om vast te houden aan ETS opdat de industrie emissies beperkt en haar concurrentiepositie behoudt.

Opinie

AuteurPieter Boot

Wat we kunnen leren van Zweden

Zweden heeft een variant van de warmtevoorziening die Nederland zich tot doel heeft gesteld in 40 jaar gerealiseerd en Pieter Boot leert graag van de Noordelingen die een concrete beleidsaanpak combineren met een volgehouden lange-termijnoriëntatie.

Opinie

AuteurMichel Schuurman

CO2-reductie: Kabinet meet met twee maten

Met de aankondiging van een belasting op vliegtickets, een minister van EZK die overal in Europa 55 procent CO2-reductie bepleit en vijf Klimaattafels die al dertien maanden volharden, gelooft Michel Schuurman van MVO Nederland in de goede bedoelingen van dit ‘groenste kabinet ooit’. Tegelijkertijd kan hij zich niet aan de indruk onttrekken dat ditzelfde kabinet, als het om duurzame intenties gaat, met twee maten meet.

Opinie

AuteurDilan Yeşilgöz-Zegerius

Meer banen, schonere lucht, een sterkere economie; het kan allemaal

In deze DuoColumn debatteren Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) met elkaar over de energietransitie. Eerder vroeg Marieke aan Dilan:

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Waarom gebruiken we de markt niet voor CO2-reductie?

Alle klimaattafels bij elkaar zijn niet in staat om fossiel die prijs te geven die het verdient, zodat energiebesparing en CO2-vrije energie goedkoper kunnen worden dan fossiel, stelt Frans Rooijers. Hij vraagt zich af waarom de markt niet als instrument wordt gebruikt om de CO2-reductie te realiseren.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Maak van industrie weer belangrijke vernieuwende broedplaats

“Het moet toch mogelijk zijn de locatie en verbindingen met het achterland van Nederland zelf te benutten zonder dat we in een winkelmandje van president Xi belanden?”, vraagt Coby van der Linde zich af. Zij stelt dat de industrie de energietransitie als kans moet zien om zich te onderscheiden.

Opinie

AuteurOlof van der Gaag

Mythes over elektrisch rijden ontmaskerd

Elektrisch rijden wordt voor steeds meer mensen een bereikbaar ideaal, maar consensus ontbreekt volgens Olof van der Gaag over hoe we de overstap naar een elektrische auto kunnen stimuleren. De discussie leeft stelt Van Der Gaag, maar helaas heeft niet iedereen de feiten helder voor ogen.

Opinie

AuteurSible Schöne

Gemeenteraad onbewust van sleutelrol bij warmtetransitie

Gemeenteraden denken nog niet na over welke wijken in 2030 van het gas afgaan en Sible Schöne waarschuwt dat tijd dringt. Hij wijst er op dat gemeenten moeten nadenken over het besluitvormingsproces, communicatie en de organisatie van de nieuwe warmtevoorziening. Gemeenten hebben volgens hem hulp nodig om problemen te voorkomen.

Opinie

AuteurMartien Visser

Tolling Agreements kunnen transitiekosten beperken

Bij ‘Tolling Agreements’ blijven overheden eigenaar van energie-infrastructuur en wordt de capaciteit verhuurd. Deze oplossing uit de Verenigde Staten biedt volgens Martien Visser efficiency en zekerheid aan marktpartijen in een onzekere energiemarkt.