Zoeken

Over elektriciteitsbedrijf, vrij parkeren en monopoly-gedrag van de overheid

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Over elektriciteitsbedrijf, vrij parkeren en monopoly-gedrag van de overheid

Energie- en oliebedrijven extra belasten omdat ze forse winsten maken en lagere parkeerkosten voor elektrische auto’s. Dat zijn twee maatregelen van de Tweede Kamer en het Kabinet. Volgens Frank van den Heuvel zitten er veel haken en ogen aan deze maatregelen.

Opinie

AuteurPieter Boot

Achterblijvende emissiereductie in de landbouw: het kan beter

Alle ogen zijn gericht op de stikstofreductie van de Nederlandse veeteelt. Maar omdat de broeikasgasreductie van de landbouw geacht wordt hierop mee te liften, is het belangrijk deze ook in ogenschouw te nemen. In deze column waagt Pieter Boot daartoe een poging en gaat daarbij in op de rol die beprijzing zou kunnen spelen.

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Hoge energieprijzen goed voor het klimaat

Alweer een jaar zitten we met hoge tot extreem hoge energieprijzen. Wen er maar vast aan, stelt Frans Rooijers, want dit zijn de prijzen die horen bij een klimaatneutrale energievoorziening.

Opinie

AuteurMarc Londo

De vraag gaat rap stijgen, dus nú in de benen voor twee keer zoveel elektriciteit

Met een verdubbeling van de elektriciteitsvraag moeten we volgens Marc Londo als de wiedeweerga aan de slag om het bijbehorende schone aanbod ook op tijd gerealiseerd te krijgen.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Een snelle energietransitie én goedkope benzine. Kan dat?

De afgelopen tijd hebben we door de hoge energieprijzen vanuit nationale en Europese leiders initiatieven gezien om de energietransitie te bevorderen. Hans van Cleef vindt dit lovenswaardige ambities en versnellingen zorgen er inmiddels voor dat versnelling ook echt zichtbaar is.

Opinie

AuteurRedactie

50 Tinten Groen Assendorp

In Zwolle nemen wijkbewoners het initiatief. Beluister op Energiepodium hoe de wijk Assendorp groener en energiezuiniger wordt door hun inzet.

Opinie

AuteurAnton Buijs

Grenzen aan de groei 2.0

Om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen moeten we steeds meer andere schaarse delfstoffen importeren, veelal uit dezelfde landen die ons van olie en gas voorzien. Volgens Anton Buijs is structurele hervorming van ons van overconsumptie en verspilling afhankelijke economische model de enige oplossing.

Opinie

AuteurSanne de Boer

Veel onduidelijk over risico’s en gevolgen van mogelijke gastekorten

Sanne de Boer mist in de aardgasdiscussie een uitputtende analyse over de kans op en de eventuele gevolgen van een (dreigend) fysiek tekort aan aardgas.

Opinie

AuteurMartien Visser

Netverzwaring is geen panacee

Louter investeren in netverzwaring is volgens Martien Visser niet de oplossing. “Laten we in plaats daarvan veel meer gaan werken aan het stimuleren van de vraag op momenten met veel aanbod.”

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Fossiele taboes en duurzame hypocrisie

Jan Paul van Soest richt zich tot minister Jetten en staatssecretaris Vijlbrief om het gesprek over (CO2-vrij) fossiel uit eigen bodem open te gooien. “Want taboes zijn geen goede basis voor besluitvorming, en hypocrisie al helemaal niet.”

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Over EGKS, Versailles, Musea: verbinding in plaats van verwijdering

Frank van den Heuvel gaat beslist president Poetin niet verdedigen. Wel benoemt en verdedigt hij alle samenwerking die we afgelopen decennia gestart, opgebouwd en uitgebreid hebben met Rusland.

Opinie

AuteurBert Tieben

Stoppen met Russisch gas kent een hoge prijs

Kunnen we de levering van energie vanuit Rusland staken als sanctie voor de oorlog? Bert Tieben bekijkt de argumenten voor en tegen.