Zoeken

‘Vervuiler betaalt’ of ‘betaler vervuilt’?

Opinie

AuteurBert Tieben

Windenergie op zee kan nog steeds goedkoper

Wat kost de aansluiting van de windparken op het hoogspanningsnetwerk aan land? En is een monopolist goedkoper dan een vrije markt op zee? Ondanks een rapport van de Rekenkamer blijft het volgens Bert Tieben gissen. Hij pleit daarom voor meer onderzoek naar de daadwerkelijke kosten.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

Hamburgers in het klimaatparadijs

De klimaatspijbelaars wordt verweten geen klimaatbewustgedrag te vertonen, maar Jan Paul van Soest komt juist op voor de jeugd die de spelregels wil aanpassen. In dit licht herinnert hij zich een artikel dat hij 25 jaar geleden schreef: ‘Econsumanië – Ecoburgerije: 0-3'. De boodschap is volgens hem nog steeds actueel.

Opinie

AuteurMartien Visser

Vertrouw niet naïef op de markt, neem maatregelen!

Nederland leerde dankzij de oliecrisis van 1973 schaarste te voorkomen door een buffervoorraad op te bouwen. Martien Visser noemt dit een wijze les voor de toekomst van onze energievoorziening. Verwacht volgens hem niet dat buurlanden altijd ons energietekort kunnen aanvullen.

Opinie

AuteurAad Correljé

Wetenschap: Hand in eigen boezem

Wetenschappers bestrijden klimaatonvriendelijk gedrag, maar kunnen volgens Aad Correljé in de dagelijkse praktijk zelf meer doen om de eigen uitstoot van CO2 tegen te gaan. Hij wijst op hun voorbeeldfunctie en vraagt de hand in eigen boezem te steken.

Opinie

AuteurPieter Boot

Duitse kolencommissie doet het anders

Duitsers en Nederlanders kunnen van elkaar leren als het gaat om de energietransitie, maar er zijn ook grote verschillen. Pieter Boot concludeert dit uit het rapport van de Duitse Kolencommissie.

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Klimaatdebat: Met ETS ‘on track’

Het klimaatdebat was volgens Jos Cozijnsen inhoudelijke een flinke roast voor VVD’er Klaas Dijkhoff na zijn uitlatingen in de Telegraaf; ook voor Rob Jette door zijn reisfoto’s op Instagram, waar sommige partijen over vielen. Cozijnsen concludeert dat de coalitie vasthoudt aan het ETS, terwijl de linkse oppositie tegen beter weten in een CO2-heffing wil.

Opinie

AuteurOlof van der Gaag

Klimaat triatlon in drie stappen

Olof van der Gaag presenteert drie stappen waarmee de klimaatdoelen van 2020 kunnen worden gehaald, maar we mogen ons op voorhand niet rijk rekenen.

Opinie

AuteurAnton Buijs

Klimaatakkoord houdt voeten niet droog

De Nederlandse inzet om temperatuurstijging tegen te gaan is op mondiaal vlak onbeduidend, maar ontslaat ons daarom nog niet van de plicht om hieraan te blijven werken, aldus Anton Buijs. Aan de andere kant moeten we ons niet blindstaren op papieren doelen, zoals in het Ontwerp Klimaatakkoord. Als ze onhaalbaar blijken, verspelen we het broodnodige draagvlak onder de bevolking en dan zijn we nog verder van huis.

Opinie

AuteurFrank van den Heuvel

Tovenaar & profeet: realistisch sprookje

Frank Van den Heuvel is geïnspireerd door Charles Mann. Deze historicus schetst aan de hand van een realistisch sprookje de archetypes van de tovenaar en de profeet. Van den Heuvel betoogt dat binnen het klimaatdebat beide uitersten onmisbaar zijn.

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Koop nu CO2-credits conform Kyoto!

De Klimaattop in Polen zet volgens Jos Cozijnsen conform het Parijs Akkoord de eerste stappen naar de CO2-markt. Volgens hem bieden de huidige Kyoto Protocol CO2-credits een goedkope uitweg voor het klimaatvonnis.

Opinie

AuteurRob de Wijk

Russisch gas zet verhouding met VS op scherp

Investeren in Nord Stream 2 zet de verhoudingen met de Verenigde Staten onder druk, betoogt Rob de Wijk. Het afnemen van Russisch kan volgens hem leiden tot Amerikaanse tegenmaatregelen die Nederland raken. De Amerikaanse ambassadeur heeft in zijn ogen met een opiniestuk al een eerste stap gezet.

Opinie

AuteurCoby van der Linde

Vergeet de industrie niet!

Volgens Coby van der Linde vergeten we een belangrijke partij in Nederland te vragen om mee te denken in oplossingen als het gaat om de energietransitie. Zij wijst er op dat de Nederlandse industrie ervaring heeft met noodgedwongen omslagen. Leer van de industrie, want deze weet waar kansen liggen!