Zoeken

Luchtvaart kan samen met andere sectoren wél klimaatdoelen halen

Opinie

AuteurJos Cozijnsen

Luchtvaart kan samen met andere sectoren wél klimaatdoelen halen

De luchtvaart haalt de klimaatdoelen van het Parijs Akkoord als deze ambitieuzere CO2-doelen stelt, compensatie van CO2 als volwaardig beleidsinstrument hanteert en samenwerkt met andere sectoren. Als de luchtvaart hieraan voldoet, kan deze volgens Jos Cozijnsen haar klimaatdoelen halen.

Opinie

AuteurRob de Wijk

Voortmodderscenario lijkt internationaal meest haalbare

Dat verduurzaming pijn doet, is zo langzamerhand wel duidelijk. Politieke partijen roepen doemdenkbeelden op van gele hesjes die een revolutie ontketenen omdat ze hun huis niet kunnen verduurzamen en geen elektrische auto kunnen kopen. Die waarschuwingen lijken volgens Rob de Wijk terecht.

Opinie

AuteurMartien Visser

Afkijken bij Britten voor Net-Zero samenleving loont

Met belangstelling bestudeert Martien Visser het 600 pagina’s tellende advies van het ‘Committee on Climate Change’ dat komt met aanbevelingen voor de aanpak van de Britse energietransitie tot 2050. Het rapport verdient volgens hem onze aandacht omdat Nederland er veel van kan opsteken.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Nationale heffing beperkt industrie, ETS biedt kansen

ETS geeft de industrie meer tijd om emissies te beperken, terwijl nationale heffingen contraproductief kunnen werken, stelt Hans van Cleef. Zijn advies is om vast te houden aan ETS opdat de industrie emissies beperkt en haar concurrentiepositie behoudt.

Opinie

AuteurPieter Boot

Wat we kunnen leren van Zweden

Zweden heeft een variant van de warmtevoorziening die Nederland zich tot doel heeft gesteld in 40 jaar gerealiseerd en Pieter Boot leert graag van de Noordelingen die een concrete beleidsaanpak combineren met een volgehouden lange-termijnoriëntatie.

Opinie

AuteurMichel Schuurman

CO2-reductie: Kabinet meet met twee maten

Met de aankondiging van een belasting op vliegtickets, een minister van EZK die overal in Europa 55 procent CO2-reductie bepleit en vijf Klimaattafels die al dertien maanden volharden, gelooft Michel Schuurman van MVO Nederland in de goede bedoelingen van dit ‘groenste kabinet ooit’. Tegelijkertijd kan hij zich niet aan de indruk onttrekken dat ditzelfde kabinet, als het om duurzame intenties gaat, met twee maten meet.