Zoeken

In sneltreinvaart naar CO2-vrije elektriciteit

Opinie

AuteurMartien Visser

In sneltreinvaart naar CO2-vrije elektriciteit

De CO2-emissie door elektriciteitsproductie daalt de komende jaren flink tot 15 Mton in 2030. De verdere verlaging tot nul is gewenst. Als we na 2030 de vaart erin willen houden, dan zullen we de komende jaren daarvoor aan het werk moeten, stelt Martien Visser: “Helaas lijken we dat in de euforie van het Klimaatakkoord te vergeten.”

Achtergrond

Lex Hoogduin: ‘Nationale CO2-heffing levert niets op’

De nationale CO2-heffing lost niks op en Nederland kan beter inzetten op Europese samenwerking stelt hoogleraar economie Lex Hoogduin. Volgens hem is het slimmer om in te zetten op klimaatadaptatie en het behouden van gas en kernenergie.

Opinie

AuteurPieter Boot

Geen toeval: Nederland kent weinig energie-armoede

De Europese Commissie brengt periodiek publicaties uit die volgens Pieter Boot wellicht weinig worden gelezen maar ons wel aan het denken zetten. Zo vraagt hij zich aan de hand van een recent Europees rapport af waarom Nederland relatief weinig energie-armoede kent.

Opinie

AuteurHans van Cleef

Internationale trein brengt Parijs 2050 dichterbij

Het traject naar Parijs 2050 is volgens Hans van Cleef duidelijk voor alle partijen, maar om dat doel daadwerkelijk te bereiken, moeten we volgens hem samen op weg in de internationale trein. Daarbij mag het nationale spoor dat van Europa niet kruisen.

Opinie

AuteurJan Paul van Soest

‘Van gas los?’ ‘Van broeikasgas los!’

Verwarring over de term ‘aardgasvrije woningen’ ondermijnt volgens Jan Paul van Soest het draagvlak voor de transitie in de gebouwde omgeving. Hij pleit daarom voor afschaffing van de doelen ‘van gas los’ en ‘aardgasvrij’ om zo bij het grote publiek vertrouwen te houden in de aanpak van de reductie van broeikasgassen.

Opinie

AuteurNienke Homan

Afkicken: naar een fittere economie

We zijn verslaafd aan fossiele brandstoffen en moeten hiervan afkicken stelt Nienke Homan. Zij stelt dat net als stoppen met roken de een daar sterker in staat dan de ander. Maar wie doorzet, is straks volgens haar beter af.

Podcast met energie!

Opinie, interviews, nieuws en achtergronden over de energietransitie.

Naar podcasts