Zoeken

‘Vervuiler betaalt’ of ‘betaler vervuilt’?

Opinie

AuteurSible Schone

‘Vervuiler betaalt’ of ‘betaler vervuilt’?

Combineer een CO2-heffing met een systeem van op normstelling gebaseerde reductieplannen. Alleen een CO2 heffing zal niet genoeg zijn om de gewenste reducties te realiseren, stellen Sible Schöne, Wim Turkenburg (hoogleraar Science, Technology and Society, Universiteit Utrecht) Bert Metz (voormalig covoorzitter IPCC Werkgroep Mitigatie) en Leo Meyer (freelance consultant klimaatverandering).

Opinie

AuteurFrans Rooijers

Consument moet betalen, niet de burger

Wentel de kosten van de energietransitie niet af op de burger, maar laat de industrie deze doorrekenen aan de afnemers van haar producten betoogt Frans Rooijers. Hij signaleert dat een nationale heffing op CO2 uitstoot al snel een nadelig effect heeft op de Nederlandse concurrentiepositie.

Nieuws

Duurzame koers politieke partijen verschilt per provincie

De duurzame plannen van de grote politieke partijen verschillen sterk per provincie. Waar dezelfde partij in de ene provincie fors inzet op windparken, is zij in de andere provincie juist tegen. Ook staat de regionale koers soms haaks op de landelijke partijlijn. Dit blijkt uit een analyse van de provinciale partijprogramma’s door Energiepodium.nl. Volgens hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ontbreekt een systematische beleidsanalyse en wordt er niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes.

Nieuws

Analyse met Jouke de Vries: Provincies willen duurzame energie, maar zijn verdeeld over de vraag hoe

Energiepodium.nl analyseerde de provinciale verkiezingsprogramma’s en ontdekte dat zonneweides en windenergie op steun kunnen rekenen mits burgers actief worden betrokken. Bestuurskundige Jouke de Vries (recent benoemd als bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen) waarschuwt dat er meer nodig is dan politieke idealen en draagvlak om de energietransitie te laten slagen. De bikkelharde realiteit stuurt volgens de bestuurskundige uiteindelijk besluitvorming inzake de energietransitie aan.

Nieuws

De politieke verschillen per provincies in kaart gebracht

Klik op de kaart en ontdek de verschillen! Provinciale verkiezingen gaan over de energietransitie en alle provinciale partijen hebben een mening over de weg naar een groene toekomst. Welke route we moeten nemen is onderwerp van discussie, maar iedereen is het er over eens dat we er niet komen zonder betrokkenheid van de burger. Energiepodium.nl heeft per provincie een analyse van wat er speelt en sprak met kandidaat-Statenleden. Klik de provincie aan en weet wat er speelt. Of lees de uitgebreide analyse die we samen met Jouke de Vries (RUG) deden.

Opinie

AuteurPieter Boot

Doel klimaatakkoord waarschijnlijk nog niet gehaald, werk aan de winkel

Vandaag presenteerde het PBL zijn lang verwachte analyse van het ontwerp-klimaatakkoord. De conclusie is dat het broeikasgasdoel nog niet wordt gehaald. Pieter Boot licht hier de conclusie toe.