Zoeken

Energy Challenges daagt scholieren uit tot energiebesparing

Groningse Zernik College bespaart 17.000 euro gaskosten per jaar

Jongeren enthousiast maken voor energie en energiebesparing. Dat is de opzet van Energy Challenges, een energiebesparingswedstrijd waaraan elf middelbare scholen uit Noord-Nederland meedoen. "Doel is om het klimaatbewustzijn te vergroten." De Challenges zijn wedstrijden in het besparen van energie tussen twee scholen. De scholen (PO/VO/MBO/HBO) worden begeleid door stageteams van HBO'ers met expertise op technisch, communicatief en didactisch vlak.

Er valt op Nederlandse scholen nog heel veel energie te besparen, zegt Harry van Ommen, projectmanager Energy Challenges bij de stichting Energy Valley. Jaarlijks verbruiken die opgeteld voor circa 700 miljoen euro aan energie, vertelt hij. "Op veel scholen is een besparing van tien tot twintig procent realiseerbaar met eenvoudige maatregelen. Energiebewust gedrag van leerlingen en docenten, en een optimale afstelling van de installaties in de school zorgen vaak al voor aanzienlijke besparingen. Grote investeringen in het gebouw of de installaties zijn meestal niet nodig."

Enthousiast

Op 12 november werd het startschot gegeven voor de eerste ronde van Energy Challenges, waaraan elf middelbare scholen uit Groningen en Drenthe meedoen. Directeur Klaas Pen van het Zernike College uit het Groningse Haren is enthousiast over het project van de Energy Valley Topclub. Zijn school was een van de twee onderwijsinstellingen die al meedeed aan de pilot voor de energiebesparingswedstrijd. Pen: "Het thema energie leeft steeds sterker op school en in de schoolgemeenschap. Onlangs hebben we onderzoek gedaan naar het energiebewustzijn. Met name leerlingen in de onderbouw voelen zich tot het thema aangetrokken. Docenten scoren hoog op het gebied van energiebewustzijn. Belangrijk is nu om de aandacht voor energie vast te blijven houden. Er wordt expliciet aandacht aan besteed in het lesprogramma."

Pen vertelt dat zijn school inmiddels zo'n 17.000 euro bespaart aan gasverbruik op jaarbasis. "Dat is mede te danken aan het energiebewustzijn bij docenten en leerlingen."

Stimuleren

Van Ommen: "De aanzet tot Energy Challenges is een Masterplan Energie dat voor het onderwijs in Noord-Nederland is geschreven. Het brengt alles rondom energie samen en wil de kennisoverdracht van energie in de onderwijsketen stimuleren. Doel is om het klimaatbewustzijn bij leerlingen te vergroten."

De elf scholen die nu meedoen aan Energy Challenges gaan met elkaar de strijd aan om het beste besparingsresultaat. Studenten van de Hanzehogeschool begeleiden de leerlingen. Van Ommen: "Na de eerste ronde zullen de Energy Challenges regio voor regio worden uitgebreid naar heel Noord-Nederland. De verwachting is dat in het volgende stookseizoen (2013-2014) minstens zestig scholen zullen deelnemen. Vervolgens kan het project ook in de rest van het land worden ingezet om scholen en leerlingen energiebewuster te maken."


Meer aandacht voor energie en duurzaamheid in het onderwijs

Energy Challenges is een project van de Energy Valley Topclub. Een samenwerkingsverband van BAM, Essent, GasTerra, Gasunie, Groningen Seaports en Imtech. Zij profileren zich als groenpartner van de voetbalclub FC Groningen, de basketbalvereniging GasTerra Flames, volleybalclub Abiant/Lycurgus en korfbalvereniging Nic./Alfa-college. Met Energy Valley Topclub willen de deelnemende bedrijven groene energie bij het publiek promoten, de jeugd enthousiasmeren voor duurzaamheid en techniek en een ontmoetingsplek zijn voor de energiesector.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium