Zoeken

In niet-ETS sector oefenen met marktinstrument voor CO2-reductie

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen over nationale CO2-marktdeal

In niet-ETS sectoren oefenen met marktinstrument voor CO2-reductie

Het was op de nationale Klimaattop in oktober aangekondigd (https://www.klimaattop2016.nl/afspraken/opstart-green-deal-nationale-koolstofmarkt). Er komt een "green deal pilot nationale koolstofmarkt". Deze wordt op 11 mei in Den Haag getekend door staatssecretaris Sharon Dijksma en 16 marktpartijen, variërend van milieufederaties, lokale klimaatfondsen en Natuurmonumenten tot Essent, Mijnwater B.V. en de Climateneutralgroup.

Met deze green deal wordt een systeem ontwikkeld met erkende methoden om CO2-reductie in projecten aan te tonen. Het gaat om projecten in de niet-ETS sectoren zoals gebouwen, vervoer, land- en bosbouw. En denk bij projecten aan warmte- en koeling in kantoren, CO2-vastlegging bij landbouw, methaanreductie bij vergisters, bescherming van veen etc.

Na het starten van de projecten en de verificatie van de reductie - eenvoudig op basis van ISO16064-2 - kunnen vervolgens CO2-certificaten worden afgegeven. Die gelden als bewijs van geslaagde klimaatactie. En ze kunnen op de vrijwillige CO2-markt verkocht kunnen worden. Koper is eenieder die zijn carbon footprint (impact op het klimaat) wil compenseren met CO2-reductie in eigen land, zoals touroperators en pakjesbezorgers alsook gemeenten en individuele burgers.

“”Met de nationale CO2-marktdeal komt nieuw reductiepotentieel in zicht en wordt een innovatief financieringssysteem ontwikkeld. Dit is hard nodig om ook in de niet-ETS sectoren CO2-emissies terug te dringen en daar kansen te bieden””

De Staatssecretaris heeft de afgelopen jaren het creëren van CO2-prijskaartjes voor emissies wereldwijd bevorderd (bijvoorbeeld lidmaatschap Carbon Pricing Leadership Coalition (https://www.carbonpricingleadership.org/ ). Deze green deal wil juist een CO2-waarde aan binnenlandse projecten geven waarin CO2 wordt gereduceerd. De green deal is een initiatief van marktpartijen en milieuorganisaties; die zien kansen voor ambitieuzer klimaatbeleid en marktkansen en financiering voor innovatie. De rijksoverheid wil de green deal, om draagvlak voor klimaatactie en lokale initiatieven te steunen en helderheid helpen te bieden welke reducties additioneel zijn op klimaatbeleid en wellicht om op termijn in die sectoren een CO2-markt te gebruiken voor de nationale verplichtingen.

Als deze green deal goed zijn werk doet kan jaarlijks circa 0,5 Mton CO2 worden teruggedrongen, mogelijk met een CO2-marktwaarde van euro 1 tot 10 miljoen, afhankelijk van de betaalde prijs.

De green deal voorziet in een viertal werkgroepen van partijen die het systeem ontwikkelen: meetmethodes, verificatieregels, een platform en een register. En een College van Deskundigen ziet er op toe.

In andere EU lidstaten zijn vergelijkbare initiatieven. Mogelijk komen eind 2018 Europese initiatiefnemers samen in Den Haag om te zien of meer kan worden samengewerkt en of er niet een Europees systeem kan komen. Ook internationaal is er interesse in binnenlandse CO2-markten. Juist deze week vergaderen landen in Bonn in het kader van het Parijsakkoord om afspraken over verhandelbare reducties en hoe dubbeltelling van reducties te voorkomen.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales