Zoeken

Joris Wijnhoven, Greenpeace: Volksverlakkerij

Auteur

Joris Wijnhoven

"VW-schandaal stelt vergelijkbare misstanden voor CO2 in een nieuw daglicht"

Een mooie complottheorie is nooit weg. De moord op Fortuyn, 9-11, chemtrails: hoe lijper de theorie over wat er werkelijk gebeurd zou zijn, hoe liever het me is. Niet serieus te nemen, maar hoogst vermakelijk. Soms is de werkelijkheid echter zo bizar dat je geen complottheorie meer nodig hebt. Wat Volkswagen heeft geflikt met zijn slimme chip bijvoorbeeld. Hoe door en door fout is het om moedwillig metingen te manipuleren, louter en alleen om je schoner voor te doen dan je bent? Hoe wordt zo'n grootscheeps bedrog binnen zo'n concern in elkaar gestoken? Wie wist ervan? Dat is geen complottheorie meer: dat ís een complot.

Pijnlijk
Okay, ik heb geen auto, dus ik heb het van horen zeggen. Maar elke automobilist wist al uit eigen ervaring dat de pretenties van autofabrikanten over het brandstofverbruik voor geen meter deugen. Hoe zuinig je ook rijdt, je bent toch altijd weer eerder bij de pomp dan dat je op basis van het energielabel (dat gebaseerd is op fabrieksgegevens) zou mogen verwachten. Dat de rolband in de laboratoriumopstelling een ander beeld laten zien dan de weerbarstige werkelijkheid, was genoegzaam bekend. Dit schandaal rond Volkswagen (dat niet zozeer gaat over brandstofverbruik, maar over de uitstoot van schadelijke stikstof) voegt een geheel nieuwe dimensie toe aan de pijnlijk waarheid dat een rolbandtest nu eenmaal geen werkelijkheidscheck is: in elk geval één concern deed er nog een schepje bovenop en deinsde er niet voor terug die test ook nog eens met gebruik van stiekeme foefjes te manipuleren. Dat heet fraude. Nota bene met gegevens die direct van invloed zijn op de gezondheid van mensen.

Dat dit schandaal niet zonder consequenties kan blijven, staat als een paal boven water. Los van de dikke boetes die Volkswagen boven het hoofd hangen, zou je ook willen weten of andere concerns zich van dezelfde praktijken bedienen. En wat betekent de fraude voor de waarde van de Euronormen die (Volks)wagens toegekend hebben gekregen? Rijden er nu auto's rond met een te positieve kwalificatie? Want pas in 2017 stelt de EU nieuwe regels in die ervoor moeten zorgen dat auto's niet alleen in laboratoriumtesten, maar ook in praktijktesten aan de normen moeten voldoen.
““Politici doen er goed aan zich voorlopig gedeisd te houden in het debat over het beperken van de reële uitstoot van het verkeer””
Hoewel het Volkswagenschandaal over stikstof gaat, stelt het ook de vergelijkbare misstanden voor CO2 in een nieuw daglicht. Praktijkmetingen laten zien dat auto's in werkelijkheid 20 tot 50% meer CO2 uitstoten dan je op basis van rolbandtesten zou hopen. Dat maakt het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord er niet makkelijker op. Want daarbij wordt zwaar geleund op scherpere CO2-normen uit Europa. Normen die in de praktijk dus stukken minder opleveren dan je op basis van de berekeningen zou hopen.

Onvermijdelijk
Dat betekent dat we heel wat extra maatregelen moeten nemen om de afspraak uit het Energieakkoord om in 2030 in het verkeer maximaal 25 megaton uit te stoten echt te halen. Fikse aanscherping én naleving van de Europese normen voor CO2-uitstoot, een kilometerheffing en radicale verlaging van de maximum snelheid zijn onvermijdelijk.

De pavlovreactie van autobedrijven als Volkswagen is altijd geweest zich met hand en tand tegen dergelijke maatregelen te verzetten. En politici, zeker die in landen met een grote auto-industrie, lieten vrijwel altijd hun oren hangen naar die bedrijven. Toch zouden die er goed aan doen zich voorlopig even heel gedeisd te houden in het debat over het beperken van de reële uitstoot van het verkeer. Vooralsnog blinken bedrijven als Volkswagen immers vooral uit op het vlak van volksverlakkerij.

Joris Wijnhoven is Campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland

Joris Wijnhoven

Joris Wijnhoven is Campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. Op Twitter is hij actief onder @JorisW_GP