Zoeken

Klimaatneutraal wegtransport heeft nog lange weg te gaan

Volvo: "Veel onderzoek naar alternatieve brandstoffen, maar substituut diesel nog niet gevonden"

Grote truckfabrikanten, met Mercedes Benz en Volvo in de voorhoede, doen veel onderzoek naar nieuwe technologieën en alternatieve brandstoffen om het wegtransport milieuvriendelijker te maken. "Maar er is nog een lange weg te gaan om tot een verduurzaming van al het wegtransport te komen", zegt Charles Engelaar van Volvo Trucks Nederland.

Volvo wil deel zijn van de oplossing van het klimaatprobleem, zegt Engelaar. "We zijn medeveroorzaker daarvan en dus rust die verplichting op ons. Vanaf 1969 is Volvo bezig om het brandstofverbruik van trucks te verminderen. Begin jaren zeventig namen we de eerste hybride initiatieven, zowel met bussen als trucks."

Brandstoffen
Er zijn zeven alternatieve brandstoffen die Volvo heeft onderzocht, legt Engelaar uit. Bij die zeven brandstoffen is gekeken naar een aantal aspecten: Wat is de calorische waarde van de brandstof? Hoeveel grondoppervlak is er nodig om die brandstof te realiseren? Hoeveel kost het om een bestaand voertuig om te bouwen voor de verbranding van een alternatieve brandstof? Wat zijn de distributiekosten? Wat is de energiecoëfficiënt? En wat is de impact op het milieu, kijkend naar CO2-uitstoot?

Kansrijk
Twee brandstoffen komen naar voren die Volvo het meest kansvol acht op korte termijn: LNG (Liquified Natural Gas) en dimethylether (DME). Engelaar: "Wij geloven in twee richtingen. We zetten enerzijds in op alternatieve brandstoffen, zoals LNG en DME. Anderzijds willen we diesel zo optimaal mogelijk benutten, omdat het nog steeds de meest efficiënte brandstof is. Dat kan met behulp van de hybridetechniek, waardoor brandstofbesparingen van 30 procent haalbaar zijn."

Eerste pompstation

In Zwolle is medio dit jaar het eerste pompstation geopend dat LNG verkoopt. In Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn al meerdere van dit soort stations, zegt Engelaar. "De Volvo methaan-diesel trucks kunnen op één tank LNG meer dan duizend kilometer afleggen. Daardoor is het voor ons bijzonder interessant. En dat maakt het buitengewoon geschikt voor het landelijke distributiesegment." Dimethylether is een brandstof waarvan de verkrijgbaarheid nog gering is, zegt Engelaar. "Ze wordt gemaakt uit houtafval en is alleen voorhanden in bosrijke gebieden, zoals Finland en Zweden."

Complex
De transitie naar een verdere verduurzaming van het zware wegvervoer is een complexe aangelegenheid, zegt Engelaar. "Je hebt daar drie partijen bij nodig. De fabrikanten van dieselmotoren en trucks, de leveranciers van brandstoffen en de overheid. Brandstofmaatschappijen moeten bereid zijn om alternatieve brandstoffen te produceren. Overheden moeten uniforme afspraken maken over het zwavelgehalte in alternatieve brandstoffen. Dat is vooral een Brusselse aangelegenheid en vraagt een lange adem."


Methaan-dieseltrucks

Inmiddels rijden er in Nederland al tientallen methaan-diesel trucks. Een aantal dat nog flink zal groeien, voorziet Engelaar. "Daarnaast zijn er de hybride trucks. Deze trucks maken gebruik van een hybride technologie, een dieselmotor in combinatie met elektromotor. Vijftien van dit type trucks rijdt nu rond in Nederland. Onder andere Heineken en Albert Heijn maken er gebruik van."

Volvo gelooft vooralsnog heilig dat de dieselverbrandingsmotor de meest geschikte vorm blijft voor zwaar vervoer, zegt Engelaar. "Er is nog geen goed substituut voor die motor. En dus investeren we veel tijd en geld om de (hybride) dieseltechnologie nog verder te verfijnen."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium