Zoeken

Michiel Boersma voortgang topsector energie boven verwachting

Boegbeeld topsector Energie Michiel Boersma: "Percentage bijstook biomassa verhogen"

Sinds 2008 hebben opeenvolgende kabinetten de doelstelling voor hernieuwbare energie sterk verlaagd - van 20 naar 14 procent in 2020. Voor de topsector energie is dit echter nauwelijks een rem geweest. Dat stelt Michiel Boersma, door economieminister Kamp aangesteld als aanjager voor innovatie in de energiesector. "De programma's voor onderzoek en ontwikkeling lopen juist boven verwachting goed. De energie- en klimaatdoelstellingen van het kabinet zijn niet cruciaal voor innovatie. Het draait om budgetten, betrokkenheid van bedrijven en maatschappelijke acceptatie. In vrij korte tijd zijn er zeven contracten afgesloten op gebieden als energiebesparing in de gebouwde omgeving en de industrie, gas, zonne-energie, slimme netten, bio-energie en wind op zee. Het bedrijfsleven heeft 43 procent van de benodigde gelden opgebracht, meer dan de vereiste 40 procent. Dat zijn mooie cijfers."

Boersma, van 2003 tot 2009 topman bij Essent, is zowel co-voorzitter van de SER innovatietafel als van de topsector energie, een van de negen topsectoren die de rijksoverheid heeft aangewezen om aan de grote uitdagingen van deze tijd - vergrijzing, voedselzekerheid, grondstoffenschaarste, biodiversiteit en klimaatverandering - het hoofd te bieden. De aanpak per sector is een vernieuwde vorm van publiek-private samenwerking, voortgekomen uit en gebaseerd op ervaringen die het Rijk eerder in de agro-industrie heeft opgedaan.

Vraagstukken

"We zoeken antwoorden op belangrijke vraagstukken die voor de innovatie in de energiewereld belangrijk zijn, zegt Boersma, wijzend op de 160 projecten voor in totaal 160 miljoen euro die van start zijn gegaan. "Het vereist mobilisatie van alle betrokken partijen, van energiebedrijven en kennisinstituten tot NGO's. We gaan nu het veld in en de projecten ten uitvoer brengen. Hoe krijgen we demonstratie- en pilotprojecten in provincies en steden beter van de grond? Hoe kunnen we de banden van het MKB met multinationals intensiveren? En hoe zorgen we ervoor dat de projecten binnen wetenschappelijk onderzoek passen?"

Biomassa

De rol van biomassa is groot: driekwart van de duurzame energie in Nederland wordt gerealiseerd door bijstook in kolengestookte centrales. Door grote overcapaciteit op de energiemarkt zijn deze centrales de minst verliesgevende vorm van elektriciteitsopwekking geworden. Anderzijds stoten kolen juist de meeste CO2 van alle fossiele brandstoffen uit.

"In het SER Energieakkoord op hoofdlijnen is afgesproken dat de kolencentrales van vóór 1980 worden gesloten. Dat beperkt de mogelijkheden voor bijstook. Maar als we die bijstook door innovatie kunnen verhogen, heeft dat een stevig positief effect op de CO2-uitstoot van een kolencentrale en halen we die 14 procent duurzaam in 2020", besluit Boersma.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium