Zoeken

Techniek is de basis van energietransitie

Hans Overdiep, Manager Energietransitie: "Behoefte aan creatieve jonge technici wordt groter"

Misschien heb ik als techneut de titel wat zwaar aangezet, maar ik ben van mening dat de snelheid van de transitie naar een duurzame energievoorziening voornamelijk wordt bepaald door technische innovaties. Door de energietransitie zal onze wereld meer behoefte krijgen aan jonge creatieve mensen met verstand van techniek. Daarom initieert en ondersteunt GasTerra programma's die jongeren aansporen om te kiezen voor exacte en technische vakken.

Voorbeelden hiervan zijn de Energy Challenges voor zowel het basis als het voortgezet onderwijs, de GasTerra Transitie Jaarprijs voor het HBO en de Energy Academy Europe (EAE) voor zowel het HBO als het WO. Binnen de EAE wordt momenteel hard gewerkt aan het vormgeven van EnTranCe, een praktische leeromgeving waar studenten samen met het bedrijfsleven werken aan toekomstige energieoplossingen.

Dan is er ook nog de Discovery, een trailer die jaarlijks langs meer dan 100 scholen in het voortgezet onderwijs rijdt om op deze scholen leerlingen te interesseren voor techniek. Het televisieprogramma Green Dream District is een competitie tussen jongeren op basis van hun ideeën duurzaamheid op het gebied van duurzaamheid. Het televisieprogramma Watt NU? is meer bedoeld voor een breder publiek om ook hen te interesseren voor en te betrekken bij de problematiek van de energietransitie.

Duurzame Dinsdag roept burgers op om ideeën aan te leveren die een sterk raakvlak hebben met duurzaamheid. Binnen Duurzame Dinsdag vraagt GasTerra via de GasTerra Challenge speciaal aandacht voor het aanleveren van ideeën die te maken hebben met het onderwerp energie.

Terug naar de uitspraak dat techniek de basis is voor de energietransitie. Dat is gebaseerd op het feit dat er nog veel inspanningen moeten worden geleverd op het gebied van energiebesparing. Hoe kunnen we bijvoorbeeld op een slimme en betaalbare wijze bestaande woningen verder isoleren? Of: Hoe zijn straks zonnecellen met een hoger rendement dan nu in het dakvlak te integreren? Of: Hoe krijgen we opslag van elektriciteit in de woning of in de wijk? En: Hoe gaan we afval verwerken, decentraal in plaats van centraal en de warmte in de woonomgeving benutten? Veel zal afhangen van hoe we in de toekomst vraag en aanbod van energie op elkaar kunnen afstemmen. Opslag speelt daarbij een belangrijke rol. En daar komt een boel techniek bij kijken.

Fijn dat er de laatste tijd steeds meer partijen zich gaan inzetten om techniek onder de aandacht van jongeren te brengen. Het slagen van de energietransitie zal van hen afhangen. Energietransitie vraagt om kennis van energie, samenwerking en geven en nemen. Als je dat jong wordt meegegeven, dan komt het vast goed.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium