Zoeken

Zonnestroommarkt groeit hard door schitterende eenvoud

Peter Desmet, SolarClarity: "Elke vijf minuten komt er een PV-systeem bij"

De spectaculaire groei van zonnestroom in Nederland - nog 220 megawatt (MW) in 2012, al 360 MW in 2013 - is vrijwel volledig autonoom en terug te voeren op de schitterende eenvoud van de duurzame energiebron. "Het is heel simpel om heel snel en heel veel panelen op je dak te plaatsen. Ze liggen er immers in een dag op", zegt Peter Desmet, directeur van PV-groothandel Solar Clarity.

Desmet zal dan ook niet raar opkijken als dit jaar 450 MW nieuw vermogen wordt geïnstalleerd. Hoewel die groei vooral op het conto van een groot aantal MKB-bedrijven en een paar grotere spelers geschreven kan worden, ontbreken betrouwbare nationale cijfers over omzet, aantal werknemers en winstgevendheid. "De PV-markt valt qua grootte nu te vergelijken met de fietsenvakhandel. Maar die is wel bijna tweehonderd jaar oud, terwijl onze sector nog maar twee jaar goed bezig is", zegt Desmet.

Volgens Desmet is er een aantal simpele verklaringen te vinden waarom de PV-markt sinds 2012 zo ‘booming' is. Allereerst is de kostprijs van PV-panelen de laatste jaren aanzienlijk gedaald, zodat steeds grotere groepen mensen panelen op het dak kunnen plaatsen. Ook betalen we in Nederland een van de hoogste energietarieven ter wereld. "Met zonnestroom maak je die kilowatturen goedkoper. Dat levert een hoger rendement op dan wanneer je dat geld op de bank zet", licht Desmet toe.

"De drijfveer voor velen is vooral een financiële", vervolgt hij. "En er is meer. Decentrale energieopwekking geeft ook een gevoel van zelfstandigheid en de mogelijkheid voor burgers om te participeren in de oplossing van het klimaatprobleem. Omdat het zo simpel is, is de stap dan snel genomen. Een kind kan de was doen."
““Bij extrapolatie staat er in 2020 10 gigawatt aan zonnestroom””

Die eenvoud staat in groot contrast met allerlei subsidieregelingen en de gestage ontwikkeling van windenergie waarop de overheid nu inzet. Bij windparken duren die trajecten gemiddeld vijf tot tien jaar. Weliswaar gaat het daarbij over veel grotere vermogens maar die achterstand wordt snel ingelopen. "Sinds ‘grid parity' bereikt is, gaat het hard. Ik verwacht dat deze zomer al 1 gigawatt staat opgesteld. Als die groei zich blijft voortzetten, kunnen we 10 gigawatt in 2020 halen. Daarmee hebben we dan een groot deel van de duurzame doelstelling van het SER Energieakkoord ingevuld", aldus Desmet.

Subsidieregelingen als de postcoderoos en de SDE+ hebben volgens de directeur slechts weinig aan de ontwikkeling van PV bijgedragen. Salderen wel. Hierbij kunnen consumenten jaarlijks tot 10.000 kilowattuur zonnestroom voor de prijs van grijze stroom op het net zetten. Die regeling zal in 2017 worden geëvalueerd om vervolgens geleidelijk te worden afgebouwd. "De regering zal daar niet zomaar een streep door trekken. Er zijn al honderdduizenden gezinnen met PV-panelen, waaronder veel 45-plussers met vermogen. Dat electoraat wil men echt niet verliezen", besluit Desmet.

(Foto: Mike Baker)