Zoeken

Algen zijn de kortste weg van zonlicht naar olie

WUR onderzoekt met AlgaePARC optimalisatie van algenkweek

AlgaePARC, Algae Production And Research Centre in Wageningen, doet onderzoek naar de optimalisatie van algenkweek. De kweek en bioraffinage van microalgen is nu nog kleinschalig en inefficiënt, zegt René Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie van het Wageningen University & Research centre (WUR). "En er is nog weinig ervaring met grootschalige, rendabele productie van algen voor brandstoffen en voedsel. Maar dat zal binnen vijftien jaar veranderen."

Negentien bedrijven, waaronder vijf oliemaatschappijen, participeren in het onderzoek dat sinds medio 2011 bij AlgaePARC wordt verricht. Wijffels: "Met AlgaePARC kweken we onder gecontroleerde condities algen op grotere schaal. Die stap hebben we, nadat we alle kinderziekten hebben overwonnen, nu gemaakt. Uiteindelijk willen we een brug slaan tussen het Wageningse onderzoek naar mogelijkheden om ze op grote schaal te gaan produceren, en de daadwerkelijke productie van (onder andere) biobrandstoffen. Daarom is het ook belangrijk dat het bedrijfsleven deelneemt in AlgaePARC."

Perspectief
Het is een route met een groot perspectief maar ook een aanzienlijk risico, zegt Wijffels. "Want als je biomassa gaat gebruiken voor de energievoorziening, dan kleven daar ook bottlenecks aan. Biobrandstoffen zoals palmolie en koolzaadolie staan sterk ter discussie wat betreft duurzaamheid, de negatieve impact op de biodiversiteit en de competitie met voedselgewassen. Als alternatief is er voor algenkweek een belangrijke rol weggelegd in het verduurzamen en vergroenen van de samenleving. Algen zijn zeer efficiënt te kweken in zeewater. Dat gebeurt op plaatsen die ongeschikt zijn voor landbouw en waar de natuur geen schade ondervindt."

Kortste route
Wijffels: "De kortste route van zonlicht naar biobrandstof verloopt via algen: zonlicht wordt namelijk direct omgezet in olie. Omdat die route het kortste is, kan die ook het meest rendabel zijn. Mijn ideaalbeeld is dat uit biomassa, zon, CO2 en zeewater zonder tussenkomst biodiesel gemaakt kan worden. Algen hoeven niet te groeien, ze moeten alleen maar olie maken en die olie moet dan gewonnen worden. Dat heet het melken van algen. Zonder gebruik te maken van dure meststoffen als fosfaat en stikstof."

Maar zover is het nog niet, zegt Wijffels. "Er moet eerst nog veel technologie ontwikkeld worden om dat te realiseren. Het duurt zeker tien tot vijftien jaar voordat zoiets commercieel haalbaar is."

Een oppervlakte zo groot als Portugal

Wijffels: "Stel dat je alle transportbrandstoffen in Europa (400 miljard liter per jaar) zou vervangen door algenolie, dan heb je een oppervlakte nodig die een equivalent is van Portugal. Dat is relatief weinig. Zou je als alternatief palmolie gebruiken, dan moet je denken aan zes keer die oppervlakte."

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium