Zoeken

CO2 Europarlement zet 2 stappen vooruit lidstaten 1 terug

Auteur

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen: "De een zegt dat de ‘laggerds' gewonnen hebben, de ander dat het Parlement de rotzooi moet opruimen"

Wanneer het Europees Parlement twee stappen vooruit zet voor een sterke CO2-markt, zetten de lidstaten er een terug. Zo kun je het besluit van de EU-ambassadeurs van gisteravond wel kenschetsen. Men heeft het Letse EU-Voorzitterschap het mandaat geven om met het Europees Parlement en de Europese Commissie te gaan onderhandelen, als de marktreserve maar in 2021 ingaat.

De Market Stability Reserve zal een van de stappen naar versterking van het Europese emissiehandelssysteem worden. Het zorgt er voor dat er minder emissierechten worden geveild, als er een te groot overschot op de emissiemarkt is.

De Europese Commissie had voorgesteld daar in 2021 mee te beginnen. Het Europees Parlement besloot dat het al in 2018 in werking moet zijn. Het Parlement verhoogde ook de ambitie en het effect op de markt. Het wil de uitgestelde veiling van 900 miljoen ton emissierechten (backloading). Ook is 900 miljoen ton CO2-rechten niet uitgegeven. Het Parlement wil die niet op de markt brengen. Zo nodig wordt een deel van de rechten gereserveerd om innovatie te betalen.

““Een echt Europees compromis””

De Europese Raad gaat daar voor een deel in mee. Men heeft gisteravond besloten dat de marktreserve, zoals het originele voorstel, in 2021 geïnstalleerd moet zijn en dat de 900 miljoen gebackloade emissierechten ook in de reserve moeten. Over de emissierechten in de reservepot moeten afspraken gemaakt worden.

Een echt Europees compromis. De een zegt dat de 'laggerds' gewonnen hebben (Polen) en dat het Europees Parlement nu de 'rotzooi' moet gaan opruimen (tweet van Europarlementarier Bas Eickhout). Het EU Voorzitterschap is lyrisch, omdat het gelukt is een compromis te krijgen.

Het leek er gisterenochtend immers op dat er geen besluit zou komen, wat de CO2-prijs 30 cent deed dalen naar €6,90; de CO2-prijs stijgt nu weer 'bullish' boven €7,05.

Het besluit heeft een aantal belangrijke voordelen:

1. Er is eindelijk zekerheid op ingreep in de CO2-markt

2. In feite wordt niet alleen het toekomstige overschot beperkt, maar ook het huidige, door het niet terugbrengen van de gebackloade emissierechten

3. De Duitse gastheer van de G7 in juni kan laten zien dat 'carbon pricing' werkt en aangescherpt kan worden naargelang economische situatie

4. De EU kan op de Klimaattop in december in Parijs laten zien ook voor 2020 extra reducties te realiseren

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten. Meer informatie over hem vindt u op www.emissierechten.nl. Op Twitter is hij actief onder @timbales.

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales