Zoeken

Advies Provinciale Statenverkiezingen

Auteur

Peter Weeda

In maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Partijen zijn druk bezig met het formuleren van standpunten voor het verkiezingsprogramma. De energietransitie is daar een belangrijk onderdeel van. Op basis van GroenLeven’s kennis als marktleider in Nederland in grootschalige zonontwikkeling doet Peter Paul Weeda graag enkele suggesties voor de verkiezingsprogramma’s.

Provincies spelen een essentiële rol in het vormgeven van Nederlands klimaatbeleid. In de praktijk zien wij dat de meest recente inzichten en technologieën voorlopen op het klimaatbeleid. Zo is de vraag naar duurzame elektriciteit in 2030 tot twee keer groter dan initieel geraamd in het Klimaatakkoord 2019, de basis voor het Nederlandse klimaatbeleid. Hogere EU-doelstelling, meer elektrificatie van onder andere vervoer, gebouwde omgeving en industrie en de waterstofambities verhogen deze vraag.

Daarnaast versterken geopolitieke ontwikkelingen en toegenomen onzekerheid over onze energievoorziening het verlangen naar energie-onafhankelijkheid. Er moet meer gebeuren dan voorzien en dat vereist aanpassingsvermogen en out-of-the-box denken van zowel markt als beleidsmakers.

Daarom roepen wij op: Voer ambitieus klimaatbeleid in de provincies, zet de standaard voor de rest van Nederland en ga voor het hoogst haalbare, niet het minimaal vereiste. Hierbij onze adviezen.

1. Reserveer voldoende ruimte voor de duurzame energievoorziening

  Er is meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen nodig dan ooit en ondertussen is op veel plekken het elektriciteitsnet overbelast. Daarnaast heeft Nederland te maken met andere opgaven die ruimte vragen, zoals het woningentekort. Nieuwe zonne-energieprojecten staan daardoor vaak als laatste in de rij.

  Het is daarom belangrijk dat provincies rekening houden met duurzame energie-opwek en uitbreiding van de elektriciteitsinfrastructuur in de ruimtelijke plannen. Daarbij moet er slim worden gekeken hoe dat optimaal uitgevoerd kan worden, dus opwek en verbruik lokaal matchen en ruimte beschikbaar maken rondom gunstige plekken in relatie tot de elektriciteitsinfrastructuur.

  2. Maak effectief gebruik van de beschikbare ruimte

  Zoals Minister Jetten in zijn Zonnebrief erkent, levert zonne-energie op daken, binnenwateren en land een essentiële bijdrage in de transitie naar duurzame energie. Maar de uitrol van zonne-energie gaat niet vanzelf en vergt veel aandacht van alle betrokken partijen. Duurzame energieprojecten lopen in de praktijk vertraging op of worden soms zelfs stopgezet vanwege weerstand. Dit terwijl het goed mogelijk is om de energietransitie hand in hand te laten gaan met natuurversterking én de belangen van omwonenden.

  3. Neem sneller besluiten over duurzame energieprojecten

  Door de oorlog in Oekraïne willen we onze energievoorziening extra snel onafhankelijk van import maken. Zon- en windenergie kunnen daarbij helpen. Tegelijkertijd kunnen we de energierekening voor consumenten en bedrijven fors verlagen, en lokale werkgelegenheid verschaffen. Redenen genoeg om te versnellen.

  Ondanks al deze ontwikkelingen raken zonne-energie en windenergie op land steeds verder in de knel. Met de volgende oplossingen kunnen provincies de uitrol van duurzame energieprojecten op korte termijn versnellen:

  Met deze drie adviezen kunnen provincies problemen overwinnen en de energietransitie versnellen. Maar niet alleen dat. Zij kunnen het voortouw nemen met nog ambitieuzer klimaatbeleid en een voorbeeld zijn voor de landelijke politiek. Wij nodigen provincies dan ook van harte uit om in gesprek te gaan en samen te werken aan echte oplossingen voor het klimaat.

  Peter Weeda

  Peter Paul Weeda is ceo van GroenLeven