Zoeken

Duurzame koers politiek verschilt per provincie

De duurzame plannen van de grote politieke partijen verschillen sterk per provincie. Ook staat de regionale koers soms haaks op de landelijke partijlijn. Dit blijkt uit een analyse van de provinciale partijprogramma’s door Energiepodium.nl. Volgens hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ontbreekt een systematische beleidsanalyse en wordt er niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes.

De redactie van Energiepodium.nl bracht de belangrijkste thema’s op het gebied van energie en klimaat uit de partijprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen van aanstaande woensdag in kaart. De partijen blijken per provincie anders te denken over de energietransitie en wijken soms af van de landelijke koers. Zo pleit GroenLinks in Flevoland samen met VVD voor hogere windmolens, terwijl dezelfde partij in Drenthe tegen nieuwe windparken op land is. In Noord-Brabant wil de VVD niet inzetten op windenergie, maar in Overijssel en Utrecht weer wel.

“Zonneakkers leiden tot de grootste verschillen binnen partijen.”

Zonneakkers leiden tot de grootste verschillen binnen partijen. Zo is de VVD in Gelderland, Drenthe en Noord-Holland tegen zonneakkers, maar in Utrecht, Limburg en Flevoland steunen de liberalen zonneakkers. Het CDA steunt in Gelderland, Limburg en Flevoland eveneens zonneakkers, maar is ook in Noord-Holland tegen. SP is tegen zonneakkers in Flevoland, maar steunt de komst van zonneakkers dan weer wel in Limburg en Utrecht.

“Systematische beleidsanalyse ontbreekt.”

Hoogleraar Bestuurskundige Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen: “De politiek doordenkt niet goed de financiële consequenties van maatregelen. De systematische beleidsanalyse ontbreekt en er wordt niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes. Er wordt gewoon gezegd: ‘Oké, we gaan dit doen!’ Het is jammer als de politiek alleen kijkt naar de alternatieven die op nu bekend zijn en er niet verder wordt nagedacht over de dingen die misschien over enige tijd mogelijk zijn.”