Zoeken

Prioriteiten klimaataanpak liggen verkeerd

Sible Schöne, HIER Klimaatprobleem: "Focus zon en wind niet nodig, groeien sowieso sterk"

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor een effectieve aanpak van het klimaatprobleem? Het antwoord is minder vanzelfsprekend dan velen denken. De gezamenlijke milieuorganisaties hebben deze vraag in 2013 voorgelegd aan een team wetenschappers onder leiding van Bill Hare, jarenlang de klimaatvoorman van Greenpeace International. De studie komt tot de volgende vier prioriteiten:

1. Snelle, internationaal gecoördineerde actie om vanaf 2020 te komen tot een daling van de emissies;
2. Zeer grootschalige inzet van biomassa;
3. Een enorme versnelling in het tempo van energiebesparing;
4. Beschikbaarheid van technologie voor CO2-opslag

Het interessante aan het rapport is dat de bestaande duurzame prioriteiten niet worden genoemd. Zon en wind zijn belangrijk, maar hebben geen prioriteit omdat deze naar verwachting sowieso sterk groeien. De verschuiving van kolen naar gas is weinig relevant in het totale plaatje, zeker in combinatie met CO2-opslag. Het regionale verzet tegen de winning van olie en (schalie)gas is vanuit mondiaal perspectief al helemaal geen issue.
““De meeste milieuorganisaties vinden duurzame energie veel belangrijk dan een effectieve aanpak van het klimaatprobleem””

De versnelling van het tempo van energiebesparing is cruciaal. Dit is het essentiële verschil tussen klimaatscenario's en ‘business as usual'-scenario's. Biomassa is in alle scenario's de belangrijkste energiebron en de combinatie van biomassa met CO2-opslag is de enige reële optie om de CO2-concentratie in de atmosfeer te verlagen.

Het verschil in prioriteiten illustreert dat de meeste milieuorganisaties de (regionale en lokale) transitie naar een duurzame energievoorziening in de praktijk veel belangrijker vinden dan een effectieve (mondiale) aanpak van het klimaatprobleem. Het rapport is dan ook snel in een lade verdwenen.

Sible Schöne is Programma Directeur van HIER Klimaatbureau. Deze column is een ingekorte versie van een stuk dat hij schreef voor VVM in het kader van de conferentie ‘Richting geven aan het klimaatbeleid van de 20e eeuw', die plaatsvindt op 11 december.