Zoeken

Duurzame koers politieke partijen verschilt per provincie

Nieuws

Duurzame koers politieke partijen verschilt per provincie

De duurzame plannen van de grote politieke partijen verschillen sterk per provincie. Waar dezelfde partij in de ene provincie fors inzet op windparken, is zij in de andere provincie juist tegen. Ook staat de regionale koers soms haaks op de landelijke partijlijn. Dit blijkt uit een analyse van de provinciale partijprogramma’s door Energiepodium.nl. Volgens hoogleraar Bestuurskunde Jouke de Vries ontbreekt een systematische beleidsanalyse en wordt er niet goed nagedacht over de gevolgen van bepaalde keuzes.

Nieuws

Analyse met Jouke de Vries: Provincies willen duurzame energie, maar zijn verdeeld over de vraag hoe

Energiepodium.nl analyseerde de provinciale verkiezingsprogramma’s en ontdekte dat zonneweides en windenergie op steun kunnen rekenen mits burgers actief worden betrokken. Bestuurskundige Jouke de Vries (recent benoemd als bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen) waarschuwt dat er meer nodig is dan politieke idealen en draagvlak om de energietransitie te laten slagen. De bikkelharde realiteit stuurt volgens de bestuurskundige uiteindelijk besluitvorming inzake de energietransitie aan.

Nieuws

De politieke verschillen per provincies in kaart gebracht

Klik op de kaart en ontdek de verschillen! Provinciale verkiezingen gaan over de energietransitie en alle provinciale partijen hebben een mening over de weg naar een groene toekomst. Welke route we moeten nemen is onderwerp van discussie, maar iedereen is het er over eens dat we er niet komen zonder betrokkenheid van de burger. Energiepodium.nl heeft per provincie een analyse van wat er speelt en sprak met kandidaat-Statenleden. Klik de provincie aan en weet wat er speelt. Of lees de uitgebreide analyse die we samen met Jouke de Vries (RUG) deden.

Nieuws

‘Waarom zetten we de hele stad Groningen niet op waterstof?’

“Het Klimaatakkoord leest vooral als een groot aantal losse voorstellen waarmee iedereen die aan tafel zat thuis kon komen”, stelt dr. Martien Visser, spraakmakend energiedeskundige en columnist van Energiepodium. Hij fileert in dit interview het Nederlandse energie- en klimaatbeleid.

Nieuws

Olieprijs wacht op uitkomst aankomende G20 en OPEC vergadering

Hans van Cleef: Opnieuw zal een hoofdrol zijn weggelegd voor Trump

Nieuws

Gasterra en Enexis Groep nodigen u uit voor Energiepodium Debat

GasTerra en Enexis Groep nodigen u uit voor het jaarlijkse Energiepodium Debat op maandag 10 december. Centraal staat de vraag: Hoe komt het Klimaatakkoord straks achter de voordeur?

Nieuws

Elektrische auto als middel tegen balans-hoofdpijn

Sanne van Keulen over schoon elektrisch rijden met minder kosten, en een gebalanceerd elektriciteitsnet

Nieuws

Hulp EU voor ons klimaatbeleid essentieel maar nog ongewis

Pieter Boot over dat bij alle aandacht voor de PBL-analyse van het Klimaatakkoord-voorstel de Europese dimensie ten onrechte buiten beschouwing blijft.

Nieuws

Op weg naar krappere oliemarkten

Jilles van den Beukel en Lucia van Geuns over de vraag of Nederland en Europa wel zijn voorbereid op krappere oliemarkten en hogere olieprijzen voorafgaand aan peak oil demand

Nieuws

Nog veel huiswerk te doen aan Klimaattafels

Coby van der Linde: "De energietransitie is dynamisch en nauwelijks voorspelbaar"

Nieuws

Energievooruitgang dankzij een vleugje idealisme

Slimme ramenfabrikant PHYSEE werkt toe naar stroomopwekkend glas

Nieuws

Internationaal netwerk van duurzame energie

Bluerise koelt en wekt stroom op met oceaanwater