Zoeken

‘Hernieuwbare energie betekent een verschuiving van de macht’

Nieuws

‘Hernieuwbare energie betekent een verschuiving van de macht’

In Spanje was afgelopen maand de Spanish International Conference on Renewable Energies. Rana Adib is directeur van REN21 (de Renewable Energy Policy Network for the 21st century) en een van de organisatoren van SPIREC. Belanghebbenden uit heel Europa kwamen op de conferentie af. Wat werd er besproken en welke kansen zijn er voor renewables? ‘Hernieuwbare energie betekent een verschuiving van de macht.’

Nieuws

Energietransitie in Zeeland: ‘Parijs op z’n Zeeuws’

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? Energiegedeputeerde Jo-Annes de Bat roemt het Zeeuws Energie Akkoord (ZEA) en pleit ervoor om de focus te verschuiven van het maken van nieuwe plannen naar de uitvoering.

Nieuws

In Groningen zélf gaat er niets boven groene waterstof

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? Volgens energiegedeputeerde Melissa Kashiku van Hoorn kan er geen twijfel bestaan over wat in voormalig ‘aardgasprovincie’ Groningen de pijler van het nieuwe energiesysteem wordt: groene waterstof.

Nieuws

Gedragsverandering als onderdeel van de energietransitie

“Gedragsverandering hoort een onderdeel te worden van de energietransitie en daar moeten we het met elkaar over hebben”, zegt Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. De energietransitie raakt bijna alle vlakken van de maatschappij. Het is van belang dat er wordt nagedacht over hoeveel we met zijn allen vliegen en of we wel zo veel vlees moeten eten zoals we dat nu doen. Maar 2022 was volgens Vendrik ook een rampjaar voor mensen met een kleine beurs. “Daarom is het van belang dat er wordt gekeken naar hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Op deze manier kan de energietransitie versneld en uitgebreid worden.”

Nieuws

Grote industrie moet haar verantwoordelijkheid nemen

“De taak van de overheid zou moeten zijn om te zorgen dat het grote bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt bij klimaatverandering.” Donald Pols, directeur Milieudefensie, vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt in de energietransitie en rondom klimaatverandering. Daarom is het volgens hem van groot belang dat het bedrijfsleven en de multinationals ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Omdat zij dit volgens Pols niet doen, ziet hij het als dé oplossing om milieueisen te stellen aan overheidssubsidies die deze bedrijven krijgen. Deze eis was volgens Pols een van de mogelijkheden om op de juiste manier van de ambitie naar de praktijk van de energietransitie te komen, het thema van Energiepodium Debat 2023.

Nieuws

Iedereen meenemen in de transitie

Wie naar de energietransitie in Nederland kijkt, ziet dat er gesproken kan worden over grote processen die milieuvriendelijker moeten worden. Echter, we moeten niet vergeten ook te kijken naar wat de burger in elk huishouden nou precies nodig heeft. Dit is niet alleen nodig, volgens Resi Becker, CEO Essent, om elke dag een stap te zetten in de transitie, maar ook om burgers niet te verliezen. “We weten wat de doelen zijn, mensen zijn bereid om stappen te zetten, belangrijk is dat we iedereen meenemen in de energietransitie.”

Nieuws

Goed voorbeeld doet goed volgen

“Als je jouw overheid of bedrijf als meer milieuvriendelijk ziet, dan ga je jezelf ook als milieuvriendelijker zien en gedragen.” Ellen van der Werff is universitair hoofddocent Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en één van de vier sprekers bij het Energiepodium Debat 2023. Van der Werff ziet dat alleen bewustwording van milieuverandering helaas niet genoeg is voor mensen om zich daadwerkelijk milieubewuster te gaan gedragen. De voorbeeldrol die de overheid en bedrijven hier in kan spelen, blijkt erg belangrijk volgens van der Werff.

Nieuws

Transitieverhaal is ‘duidelijk en eerlijk’ in Drenthe

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? In de ‘turfprovincie’ van weleer wordt de menselijke maat volgens de Drentse energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra geen moment uit het oog verloren bij het optuigen van het energiesysteem van de toekomst.

Nieuws

‘We komen nu in de sociale fase van de energietransitie’

Van de ambitie naar de praktijk. Dit was het centrale thema van Energiepodium Debat 2023. Hoe brengen we de energietransitie daadwerkelijk verder en hoe voorkomen we dat we blijven hangen bij beleidsdoelstellingen en streefdoelen? Hierover debatteerden vier vooraanstaande sprekers uit de energiesector, een deskundig panel én het aanwezige publiek met elkaar tijdens deze elfde editie van het Energiepodium Debat.

Nieuws

Energiepodium Debat: ‘Het is tijd dat we van praten naar doen gaan!’

De elfde editie van het jaarlijkse Energiepodium Debat gisteren stond in het teken van de te nemen stappen om de ambitieuze doelen van de energietransitie om te zetten in praktische resultaten. Geen woorden, maar daden.

Nieuws

De ogen en oren van Jetten

De energietransitie is te omvangrijk en te ingewikkeld om alleen aan politiek en overheid over te laten, vindt de voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform, Kees Vendrik. “Burgers en bestuurders die voorop lopen, moeten daarvoor worden beloond.”

Nieuws

‘Inclusieve energietransitie’ moet leiden tot schone energie voor iedereen in Zuid-Holland

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023, zet EnergiePodium tijdens een korte serie enkele provincies in de schijnwerpers. Centraal staat de energietransitie. Wat gaat goed, wat kan beter? Volgens gedeputeerde Berend Potjer van Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie is Zuid-Holland een ‘relevante provincie’, als het om de aanleiding en uitvoering van het Klimaatakkoord gaat.