Zoeken

Jos Cozijnsen CO2 prijsverhoging voor 2013 verwacht

Auteur

Jos Cozijnsen

"CO2-expert: eigenlijk beginnen we pas met beprijzing van klimaatverandering"

Het lijkt alsof we in 2013 pas met echte CO2-beprijzingen aanpak van klimaatverandering gaan beginnen. Zo'n 50 staten hebben of krijgen al een CO2-beprijzings- of -handelssysteem. Algemeen wordt CO2-handel geaccepteerd als een systeem dat het behalen van CO2-doelen en het geven van prikkels mogelijk maakt. Goed, de perfecte prijs is nog niet bereikt en onderhevig aan geopolitiek, economische ontwikkelingen en lobby. Maar het kan nog.

IIASA heeft berekend dat een CO2-prijs van ‘slechts' $20 het doel van minder dan 2 graden temperatuurstijging mogelijk maakt, als we daar niet tot 2020 mee wachten. Mondiaal komt er in 2015 een nieuw klimaatakkoord, waarin alle landen naast EU van VS tot China verplichtingen krijgen. Dat klimaatakkoord regelt niet alles, maar heeft dan gemeenschappelijke boekhoudregels, waarmee landen hun CO2-handelssystemen kunnen gebruiken voor hun emissieverplichtingen.

In de EU treedt Ierland als EU-voorzittter aan: altijd een bekwaam, goed coördinerend voorzitter, zonder eigenbelang, anders dat het als voorbeeld voor CO2-beprijzing kan dienen. Want midden in de crisistijdin 2010 introduceerde de Ierse regering een CO2-heffing voorbrandstoffen en huishoudens (dus niet de emissiehandels-sectoren), wat aantoonbaar tot energiebesparing EN extra staatsinkomsten heeft geleid.

En nu de aandacht van de eurocrisis zich op nu de Bankenuniericht, kan ‘klimakanzler' Merkel de ruzie tussen de Duitse CDU-milieuminister Altmaier en FDP-economieminister Rösler gaan beslechten, zodat Duitsland voor backloading stemt. De verwachting is dat Polen dit niet kan blokkeren. Polen heeft geen nadeel bij een hogere CO2-prijs, want men krijgt de meeste CO2-rechten daar nog gratis. Bovendien is Polen goedgemutst. In Doha is besloten dat men het overschot aan emissierechten van de eerste Kyoto-periode mag behouden en de volgende klimaattop, in november 2013, vindt in Warschau plaats.

Natuurlijk zal de industrie de voorkeur geven aan de huidige lage CO2-prikkel, maar men ziet ook wel dat een CO2-handelssysteem met lage prijs geen verliezers, maar ook geen winnaars oplevert. Dat levert een mooi perspectief voor dit jaar.

Jos Cozijnsen is zelfstandig adviseur emissierechten.

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Jos Cozijnsen

Jos Cozijnsen is Carbon Specialist bij de Climate Neutral Group. Op Twitter is hij actief onder @timbales