Zoeken

Zet in op blauwe en groene waterstof

Auteur

Rob van Tilburg

Blauwe en groene waterstof zijn beide nodig om de klimaatdoelen te halen, stelt Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.

Recent werd bekend dat zo’n twee miljard SDE++ subsidie naar de grootschalige afvang en ondergrondse opslag van CO2 zal gaan. Met carbon capture and storage (CCS of CO2-opslag) blijft het industriële proces, inclusief de verbranding van fossiele brandstoffen, in stand en wordt geen echte verduurzaming bereikt. Toch ben ik als directeur Programma’s van Natuur & Milieu onder strikte voorwaarden vóór CO2-opslag: Die is nodig om de klimaatdoelen op tijd te halen én het kan via blauwe waterstof helpen in de overgang van fossiele naar groene waterstof in de industrie. Dit beschrijven wij in onze Transitievisie CO2-opslag: van blauwe naar groene waterstof.

Subsidie voor CO2-opslag is voor ons aanvaardbaar wanneer minstens hetzelfde deel van de industriële subsidiemiddelen beschikbaar blijft voor technieken anders dan CO2-opslag, zoals elektrificatie en de ontwikkeling en opschaling van groene waterstof, zoals ook in het Klimaatakkoord is afgesproken.

Dfv

Duurzame waterstof is een essentiële bouwsteen in de omslag naar een klimaatneutrale industrie. In 2050 willen we dat de industrie duurzaam is en groene waterstof gebruikt, in de transitie daar naartoe hebben we blauwe waterstof met CO2-opslag nodig. Op dit moment heeft Nederland al een grote waterstofvraag die met vervuilende grijze waterstof wordt ingevuld. Grijze waterstof wordt geproduceerd met aardgas waarbij CO2 vrijkomt en is verantwoordelijk voor circa 20% van de totale industriële CO2-uitstoot. CO2-opslag bij de huidige fossiele waterstofproductie – blauwe waterstof – kan voor snelle CO2-reductie zorgen. Dat geeft ons de kans om nu CO2 te reduceren totdat de productie van groene waterstof is opgeschaald en in kosten reduceert. Blauwe waterstof maakt ook de weg vrij voor groene waterstof, doordat nu de waterstofinfrastructuur wordt aangelegd zodat groene waterstof straks naar onze industriële clusters vervoerd kan worden. Blauwe waterstof met CO2-opslag en groene waterstof vervullen dus verschillende functies in de transitie naar een klimaatneutrale industrie: Blauwe waterstof met CO2-opslag kan zorgen voor snelle CO2-reductie richting 2030, groene waterstof is nodig voor een duurzame industrie.

De Rijksoverheid biedt momenteel subsidie voor CO2-opslag, wat de realisatie van blauwe waterstofprojecten mogelijk maakt. Maar er is meer nodig voor een duurzame industrie: Investeren in de publieke aanleg en exploitatie van infrastructuur voor waterstof en gerichte stimulering voor groene waterstof door middel van subsidie voor de opschaling van groene waterstof en de opschaling van hernieuwbare energieopwekking, met name wind op zee. De toekomst is groen en daar moet nu geld aan besteed worden. Als we CCS ruimhartig subsidiëren moeten we dat minstens ook met groene waterstof doen.

Rob van Tilburg

Rob van Tilburg is directeur Programma’s van Natuur & Milieu