Zoeken

Nederland moet als EU voorzitter Parijs akkoord vormgeven

““Gezamenlijke gasinkoop zou prachtig geschikt zijn om weerstand te bieden aan het Russische spel van beïnvloeding””